Dodavatel: Alicom s.r.o.

6 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Alicom s.r.o.

2023-03-10   Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - počítače a příslušenství - ostatní školy (Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových počítačů a souvisejícího příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alicom s.r.o.
2018-12-03   DNS pro drobnou ICT 2019 až 2022 (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky vybrané drobné informační a komunikační techniky pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Hlavním předmětem dodávek budou součásti, příslušenství a doplňky počítačů, vedlejším pak další informační a komunikační technika a s ní související zboží, pro jejichž pořízení zadavatel nedisponuje potřebným nástrojem v souladu se ZZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alicom s.r.o. Axes Computers s.r.o. Axes Computers, s.r.o. Azenet s.r.o. C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ, a.s. C-System CZ, a.s. Engel s.r.o. PPC s.r.o PPC s.r.o. Rexonix s.r.o. Thein Systems a.s.
2018-09-07   Dodávky zboží v oblasti IT potřeb 2018 – osobní počítače (Člověk v tísni, o.p.s.)
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zboží v oblasti IT potřeb, konkrétně osobních počítačů, zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky – dodávky osobních počítačů. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v „Koši“ výrobků v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace. Dodavatelé mohou podat nabídky vždy pouze na celý Koš výrobků pro danou veřejnou zakázku, v opačném … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alicom s.r.o. C SYSTEM CZ a.s. empira one s.r.o. IT Děčín s.r.o. OCC s.r.o.
2018-04-18   Dodávka osobních počítačů (Statutární město Hradec Králové)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů v počtu 80 ks pro Statutární město Hradec Králové a 10 ks pro Městskou policii Hradec Králové. Specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alicom s.r.o.
2018-02-05   Dynamický nákupní systém na výpočetní techniku 2018 -2022 (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky vybrané výpočetní techniky. V rámci DNS budou nakupovány osobní počítače a notebooky s případným příslušenstvím jako monitory, klávesnice apod. Dle požadavků se bude jednat o nové zboží. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje dle § 100 odst. 1 zákona právo nerealizovat celé … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abacus electric, s.r.o. Alicom s.r.o. B2C, s.r.o. C SYSTEM CZ a.s. M Computers s.r.o. Scenario s.r.o. Scenario, s.r.o. Sirius Computers , s.r.o. Sirius Computers, s.r.o. YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
2016-10-11   Dynamický nákupní systém na dodávky tonerů, válců do tiskáren a kopírek (Západočeská univerzita v Plzni)
Nákup a dodávka částí a příslušenství fotokopírovacích strojů, zásobníků tonerů a tonerů pro tiskárny, fotokopírovací stroje a střediska zpracování dat v nepravidelných intervalech a odlišných objemech po celou dobu trvání DNS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alicom s.r.o. Apeko Group s.r.o. Axes Computers s.r.o. C SYSTEM CZ a.s. DC Distribution s.r.o DC Distribution s.r.o. DC Distribution, s.r.o. Miroluk s.r.o. Premo s.r.o Premo, s.r.o. Z+M Partner s.r.o. Z+M Partner, s.r.o.