2023-03-10   Dodávka Firewall, Switch, Access Point (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je generační obměna 2 ks síťových firewallů v provedení fyzických zařízení v zapojení do High-Availability vč. souvisejících doprovodných dodávek a služeb, dodávka 47 ks různých variant nových switchů vč. servisní podpory výrobce na dobu 5 let, dodávka 150 ks bezdrátových přístupových bodů (Access Point) vč. servisní podpory výrobce na dobu 5 let, v Nemocnici Kolín a v Nemocnici Kutná Hora, jakožto v provozovnách Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asys IJD, spol. s r.o.
2021-12-10   Dodávka IT technologií pro zajištění bezpečnosti a zálohy ukládaných dat (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT technologií pro zajištění bezpečnosti a zálohy ukládaných dat Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to včetně přepravy na místo plnění, proškolení obsluhy, vše v rozsahu a za podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci a jejich souvisejících částech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asys IJD, spol. s r.o.
2014-07-03   Podnikatelský inkubátor – kolínský zámek (dodávka informačních a komunikačních technologií) (Město Kolín)
Dodávka informačních a komunikačních technologií, a to v rozsahu a specifikacích dle projektové dokumentace vypracované společností Sater – Projekt, Plynárenská 671, Kolín. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asys IJD, spol. s r.o.
2014-06-04   Rekvalifikace – Středočeský kraj (Česká republika – Úřad práce ČR)
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů vnitřně členěna do 63 částí. Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv pouze s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky. Uchazeči mohou podávat nabídky do více částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adremot Technologies s.r.o. Advey services s.r.o. Asys IJD, spol. s r.o. Asys IJD, spol. s.r.o. Dům techniky ČS VTS Kladno s.r.o. Horčička s.r.o. JUDr. Ing. Ondřej Horázný Mavo - Vzdělávání, s.r.o. MAVO s.r.o. MAVO-Vzdělávání, s.r.o. Mgr. Miroslava Komárková Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o. Počítačová služba s.r.o. Salon Pretty, s.r.o. Transtechnik CS, spol. s r.o. Transtechnik CS, spol. s.r.o. Zdeněk Pinkas
2014-05-06   Modernizace zobrazovací techniky v Oblastní nemocnici Kolín, a.s. – dodávka IT technologií (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka IT technologií, včetně dopravy na místo určení, kompletace, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asys IJD, spol. s r.o.
2014-04-02   Rekvalifikace v IT (Úřad práce České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace bude zajištěna v oblasti informačních technologií v souladu s tematickými celky uvedenými v zadávací dokumentaci. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Uchazeč je oprávněn podat nabídku pro každou část veřejné zakázky samostatně. Nabídka pro každou část bude předložena v samostatné obálce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asys IJD, spol. s r.o.