Dodavatel: BEG Bohemia, spol. s r.o.

8 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel BEG Bohemia, spol. s r.o.

2023-03-06   Dodání a montáž regálových systémů pro nová pracoviště odboru Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny... (Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávky a montáže kompaktních posuvných a stacionárních regálových systémů pro uložení knihovního fondu Parlamentní knihovny a archivního fondu Archivu Poslanecké sněmovny v nově vybudovaných depositářích pro Kancelář Poslanecké sněmovny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BEG Bohemia, spol. s r.o.
2022-11-28   Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích." Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BEG Bohemia, spol. s r.o. Dřevozpracující výrobní družstvo
2021-10-21   PNP Praha - Vybavení objektu V sadech čp.44/2, Praha 9 volným nábytkem (Památník národního písemnictví)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka vybavení interiéru volným nábytkem pro objekt zadavatele V sadech čp.44/2, Praha 6 -Bubeneč dle specifikace prvků zpracované Ing. arch. Zdeňkem Žilkou, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BEG Bohemia, spol. s r.o. Dřevozpracující výrobní družstvo Toka a.s.
2021-09-17   Dodávka posuvných regálů (ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace 18 ks posuvných regálů na stávající kolejiště, dodání a instalace 4 ks posuvných regálů včetně montáže, dodání 7,5 m kolejiště s mechanickým posuvem a demontáž 2 ks stávajících regálů v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 - Kobylisích. Nedílnou součástí dodávky je přesné zaměření kolejiště a posuvných skříní, jejich montáž a doprava do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BEG Bohemia, spol. s r.o.
2021-06-21   Dodávka mobiliáře – nábytek (Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace)
Předmětem plnění zakázky je dodávka regálů do depozitáře, knihovního nábytku a vybavení interiéru v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Akit s.r.o. BEG Bohemia, spol. s r.o. Ceiba, s.r.o.
2021-03-22   Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav II (Národní zemědělské muzeum, s.p.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kompaktních posuvných a stacionárních prachotěsných regálových systémů pro účely uskladnění muzejních sbírek a publikací. Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři v pobočce NZM Čáslav. V betonových podlahách depozitářů jsou již zabudované kolejnice, které byly dodány v rámci původního výběrového řízení. Tyto kolejnice zadavatel požaduje použít pro osazení nových vozů. Dodavatel je před zahájením dodávky a instalace regálů povinen si … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BEG Bohemia, spol. s r.o.
2018-04-17   MS Praha – posuvné a pevné regály, CSMS Hostivice - RD (Česká republika - Městský soud v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky mobilních a pevných regálových systémů, včetně dopravy, montáže a kolejového systému pro Centrální spisovnu Městského soudu v Praze (CSMS) v Hostivici. Aktuální požadované množství bude vždy upřesněno dílčí výzvou k podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BEG Bohemia, spol. s r.o. Beg Bohemia, spol. s.r.o.
2015-11-19   Dodávka a montáž vybavení depozitářů Galerie moderního umění v Hradci Králové (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení depozitářů v objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové. Navrhované řešení zahrnuje v 1. PP vybavení pro ukládání obrazů – posuvné zakladače a pevné sítě, stacionární pevné stojany na obrazy, dále vybavení pro ukládání soch a drobných plastik – konzolové regály, podium pro samostatně stojící sochy a pozinkový paletový regál, a ve 4.NP vybavení pro ukládání kreseb a grafik – policové regály a sítě na zavěšení zarámovaných kreseb a grafik. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BEG Bohemia, spol. s r.o.