Dodavatel: Biopas, spol. s r.o.

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Biopas, spol. s r.o.

2023-03-01   Odvoz a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů (Kroměřížská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti odvozu a likvidace, popř. dalšího zpracování nebezpečných a ostatních odpadů po dobu 4 let, které jsou uvedeny dále v této zadávací dokumentaci. Podrobná specifikace předmětů veřejné zakázky (přehled kategorií odpadů, předpokládané množství k likvidaci a četnosti odvozů) je uvedena v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biopas, spol. s r.o.
2021-01-18   Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Chropyně (Město Chropyně)
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biopas, spol. s r.o.
2015-09-21   Svoz komunálního odpadu ve městě Chropyně (Město Chropyně)
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace směsného komunálního odpadu jehož původcem je město Chropyně, vč. pronájmu odpadových nádob a vedení veškeré evidence o likvidaci odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biopas, spol. s r.o.