Dodavatel: Capacity Expo s.r.o.

4 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Capacity Expo s.r.o.

2023-07-14   Dodávka expozic Arcibiskupského zámku a Mlýnské brány v Kroměříži (Arcibiskupství olomoucké)
Předmětem této zakázky jsou dodávky a instalace prvků nových expozic: nábytku, výstavního mobiliáře, vitrín, elektroniky, exponátů, grafických prvků a další dodávky související s expozicemi v rámci obnovy a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku a obnovy Mlýnské brány v Kroměříži. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Capacity Expo s.r.o. Růžolící chrochtík, spol. s r.o. UNIPREX Trade s.r.o.
2023-06-21   Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou - 2. kolo (Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“), spočívajícího v provedení dodávek a prací podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace vyhotovené hlavním projektantem a Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Capacity Expo s.r.o.
2023-03-03   Vytvoření nové expozice v rekonstruovaném areálu rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi (Lobkowicz Collections, o.p.s.)
Předmětem této zakázky jsou dodávky interního vybavení a systémů expozice včetně všech nutných integračních, koordinačních a instalačních prací souvisejících s realizací expozice na místě. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Capacity Expo s.r.o.
2023-02-15   REALIZACE EXPOZICE NÁRODOPISNÉHO MUZA PLZEŇSKA (Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace)
předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související činnosti spočívající v realizaci expozice Národopisného muzea Plzeňska; bližší informace jsou v Zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Capacity Expo s.r.o.