Dodavatel: CETIN a.s.

6 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel CETIN a.s.

2023-10-26   Pronájem optických vláken pro přenos signálu z a do institucí – Senát, Úřad vlády, Technická správa komunikací (Česká televize)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb zahrnujících pronájem optických vláken pro přenos signálu z a do institucí Senátu, Úřadu vlády a Technické správy komunikací v souladu se zadávací dokumentací pro potřeby živých přenosů zpravodajství ČT. Jednotlivé předměty plnění jsou vymezeny ve vzorech smluv, které tvoří přílohy této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí v souladu s § 101 zákona, a to následujícím způsobem: 1. část VZ – Pronájem optického vlákna pro přenos … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CETIN a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
2023-06-01   Pronájem služby datového propojení mezi lokalitami B a C IV (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmět této veřejné zakázky je zřízení služby pronájmu datového připojení mezi Rumburkem a Litoměřicemi, tj. níže specifikovanou lokalitou B a C, na kterém bude zadavatel provozovat interní propojení počítačových sítí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CETIN a.s.
2023-03-21   Pronájem optických vláken jih - trvalá (Pardubický kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dlouhodobý pronájem tří optických tras, každá po páru optických vláken (tzv. Dark fibery) spojující postupně adresní body popsané v technických specifikacích (příloha č. 2 ZD) v kvalitě požadované parametry technických specifikací za účelem provozu Regionální datové sítě Pardubického kraje při použití technologií koherentního vlnění, DWDM a MPLS. Součástí předmětu veřejné zakázky je i „vytvoření poslední míle“, tedy vyvedení páru optických vláken na adresách popsaných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CETIN a.s.
2022-09-27   Pronájem optických spojů v Praze (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby ve formě pronájmu dvou (2) optických propojů, propojující tři lokality VZP ČR. Součástí této služby je i zřízení příslušného optického propoje, nemá-li poskytovatel příslušný propoj již zřízen. Za jednotlivou službu je vždy považován pronájem jednoho optického propoje s požadovaným počtem vláken pro tento propoj. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 HDZD - „Obchodní podmínky“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CETIN a.s.
2022-06-07   RDS 2.0-nájem prvků komunikační infrastruktury Česká Třebová-Svitavy (Pardubický kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem 2 optických vláken, dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, na optické trase, která propojí Městský úřad Česká Třebová a Nemocnici Svitavy.Součástí nájmu optických vláken je také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do patchpanelů. Jedná se o tzv. pasivní část infrastruktury ve formě „dark fiber“. Záruku za pasivní část nese poskytovatel po dobu 60 měsíců. Součástí nájmu jsou i nezbytné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CETIN a.s.
2021-08-24   Pronájem optických vláken jih - dočasná (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je pronájem páru optických vláken (tzv. Dark fibery) spojující adresní body popsané v technických specifikacích (Příloha č. 1 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace), v kvalitě požadované parametry technických specifikací za účelem dosažení zakruhování dvou současných krajních lokalit Regionální datové sítě ve stejné nebo vyšší rychlosti při technologii MPLS. Zakruhování současně umožní i modernizaci a obnovu této regionální datové sítě. Součástí předmětu veřejné zakázky je i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CETIN a.s.