2023-03-17   Náplně do tiskáren - FN Olomouc (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky tonerů, cartridgí a barvících pásek do tiskáren používaných ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Comp`s, spol. s r.o.
2021-05-03   Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren (Fakultní nemocnice Bulovka)
Průběžné dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AKR1 s.r.o. AKR1, s.r.o. Comp`s, spol. s r.o. COMP´S, spol. s r.o.
2018-02-01   MS Praha – tonery do HP tiskáren 2018 – 2020 (Česká republika - Městský soud v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů do tiskáren Hewlett-Packard pro potřeby Městského soudu v Praze a ekologická likvidace tonerů prázdných v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Zadavatel nepřipouští dodávky tonerů repasovaných. Zadavatel si v souladu s § 100 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z rámcové dohody a připouští snížení / navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání rámcové dohody v případě změny zákonem stanovené sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Comp's, spol. s.r.o. Comp`s, spol. s r.o. COMP`S, spol. s.r.o. Comp´s, spol. s.r.o.