Dodavatel: Multi CZ s.r.o.

9 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Multi CZ s.r.o.

2023-07-31   Vybavení domova pro seniory, Jiráskova 193, Broumov – část 1 a 2 (Město Broumov)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce, montáži a instalaci vybavení domova pro seniory. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Laundry CE s.r.o. Multi CZ s.r.o.
2023-03-02   Zakázka č. ZD/18/422 Rekonstrukce a přístavba gastro provozu pavilonu L Oblastní nemocnice Náchod - gastrotechnologie (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletní gastrotechnologie do stravovacího zařízení L nemocnice Náchod, a dodávka 2 ks varných kotlů do stravovacího zařízení T nemocnice Rychnov nad Kněžnou, vše v souladu s technickými parametry obsaženými v příloze č. 1. Součástí plnění je i poskytnutí souvisejících služeb, včetně dohodnutých záručních podmínek, doprava, montáž, instalace a uvedení vybavení do provozu včetně ověření funkčnosti, provedení všech provozních testů a předepsaných zkoušek dle příslušné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multi CZ s.r.o.
2022-04-20   ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro (Statutární město Pardubice)
Jedná se o provedení rekonstrukce stávající školní kuchyně vč. výměny odlučovače tuků, jídelny, skladů a zázemí pro personál a dále instalace nového gastro vybavení v přízemním (podsklepeném) křídle budovy ZŠ Závodu míru č.p. 1951 nábřeží Závodu míru v Pardubicích. Veřejná zakázka v rámci jednoho zadávacího řízení je rozdělena na dvě části: ČÁST 1: Stavební úpravy kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků ČÁST 2: Dodávka technologického a drobného gastro vybavení kuchyně Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multi CZ s.r.o.
2021-10-04   Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč - VYBAVENÍ KUCHYNĚ (Město Přelouč)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění gastrotechnologie do rekonstruované školní jídelny včetně zaškolení obsluhy, a to v rozsahu dle projektové dokumentace, část: SO 02 Stavební úpravy 2. NP - Varna se zázemím - D.1.4.7 Vybavení kuchyně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multi CZ s.r.o.
2021-01-18   Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu - dodávka gastrotechniky (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž gastrotechniky a vybavení pro novou kuchyni a výdejnu v rámci akce Nemocnice následné péče Moravská Třebová - nová kuchyně a výdejna. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multi CZ s.r.o.
2020-11-26   NPK, a.s. – Tabletový systém pro Pardubickou a Chrudimskou nemocnici (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému včetně úložných, výdejních a transportních aparátů pro stravovací provoz Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multi CZ s.r.o.
2019-09-27   Dodávka výhřevných transportních vozíků a příslušenství pro potřeby stravovacího provozu - Masarykova nemocnice v... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 8 ks výhřevných transportních vozíků, včetně kompletního vybavení pro potřeby stravovacího provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (dále také jen MNUL), a dále průběžné dodávky příslušenství k těmto vozíkům. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Multi CZ s.r.o.
2017-07-12   Rekonstrukce kuchyně pro SSmP a dodávka gastro vybavení (Statutární město Pardubice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekonstrukce kuchyně pro Sociální služby města Pardubic v areálu Domova pro seniory U Kostelíčka v ulici Štrossova č.p. 357 v Pardubicích z důvodu modernizace kuchyňského provozu a navýšení kapacity připravovaných jídel. Veřejná zakázka zahrnuje dodávku a instalaci technologického gastro zařízení kuchyně, dodávky drobného gastro vybavení včetně zkušebního provozu a provedení stavebních úprav spočívající v dispozičních úpravách kuchyňského provozu v budově F … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Marhold a.s. Multi CZ s.r.o.
2014-07-14   Tablet pro transport stravy ve FN Brno a klimatizace Life Island (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku zboží – investičního majetku, a to technologie pro transport stravy (tabletovací systém – úložné aparáty, výdejní aparáty, transportní aparáty, mycí systém) za účelem zajištění odpovídající stravy – léčebné výživy hospitalizovaným pacientům v oblasti transportu a výdeje stravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOSPIMED, spol. s r.o. Multi CZ s.r.o.