Dodavatel: Navos, a.s.

7 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Navos, a.s.

2023-02-23   Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin (Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: • skupina A: herbicidy, • skupina B: fungicidy, • skupina C: insekticidy, smáčedla, regulátory růstu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Country-Chem s.r.o. Jan Lapčík s.r.o. Navos, a.s.
2023-02-16   Dodávka hnojiv a pesticidů 2023 (Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody až s deseti dodavateli na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků, a to na dobu do 31. 3. 2024 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrohow, spol. s r.o. Jan Lapčík s.r.o. Navos, a.s. S-Profit Opava s.r.o.
2022-04-06   Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin (Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: Skupina A: Herbicidy, Skupina B: Fungicidy, Skupina C: Insekticidy, smáčedla, regulátory růstu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Country-Chem s.r.o. Navos, a.s.
2022-02-11   Dodávka hnojiv a pesticidů 2022 (Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody až s deseti dodavateli na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků, a to na dobu do 31. 3. 2023. Část 1: Hnojiva Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka hnojiv dle specifikace uvedené v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek- viz příloha č. 3 - Hnojiva. Účastníci musí nabídnout veškerá uvedená hnojiva s uvedenými účinnými látkami. Část 2: Agrochemické přípravky Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka agrochemických přípravků dle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrohow, spol. s r.o. Country-Chem s.r.o. Navos, a.s. S-Profit Opava s.r.o.
2021-01-29   Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin 2021 (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2021. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: Skupina A: Herbicidy, skupina B: Fungicidy, skupina C: Insekticidy, smáčedla, regulátory růstu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Country - Chem, s.r.o. Navos, a.s. S-Profit Opava, s.r.o.
2021-01-08   Práce postřikovače s dovozem vody (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení služeb Práce postřikovače s dovozem vody. Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2021 až 2023. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 9 000 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Navos, a.s.
2015-11-13   Dodávka hnojiv a pesticidů 2016–2017 (Školní statek, Opava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků, a to na dobu 2 let. Část 1: Hnojiva. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka hnojiv dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek – viz příloha č. 1 – Hnojiva. Uchazeči musí nabídnout veškerá uvedená hnojiva s uvedenými účinnými látkami. Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky činí 4 000 000 CZK bez DPH. Část 2: Agrochemické přípravky. Předmětem této … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrohow, spol. s r.o Agrohow, spol. s r.o. AgroKladiva s.r.o. Country-Chem s.r.o. Country-Chem s.r.o. Hlučín Navos, a.s. S-Profit Opava s.r.o.