Dodavatel: Safetech Pro s.r.o.

5 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Safetech Pro s.r.o.

2023-05-25   Dodávka evakuačních stanů (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Pořízení evakuačních stanů je z důvodu řešení uprchlické vlny osob z Ukrajiny ve spolupráci českých a polských bezpečnostních složek, příp. obdobných mimořádných událostí a krizových situací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Safetech Pro s.r.o.
2023-03-14   Dodávka cvičného polygonu včetně vybavení - opakované vyhlášení II (ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru)
Pořízení technického a technologického vybavení, výcvikových a školicích pomůcek nezbytných pro provádění moderního výcviku simulačními a praktickými metodami ze strany ŠVZ HZS ČR, střediska Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Safetech Pro s.r.o.
2022-10-24   Stany pro speciální odřady (Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje)
dodání 17 kusů stanů pro speciální odřady Hasičského záchranného sboru České republiky podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek, a to v následujícím rozsahu: • 3 kusy stanů typu A, • 3 kusy stanů typu B, • 10 kusů stanů typu C, • 1 kus stanu typu D. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Safetech Pro s.r.o.
2018-10-27   Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic. Toto zařízení plní funkci pračky požárních hadic s následným sušením a tlakováním čištěných hadic za účelem dosažení předepsané tlakové kontroly používaných požárních hadic. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Safetech Pro s.r.o.