Dodavatel: SCHINDLER FOOD s.r.o.

4 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SCHINDLER FOOD s.r.o.

2023-02-23   Balené potravinové dávky individuální 2023 - 2. etapa (Ministerstvo Obrany)
Nákup balených potravinových dávek individuálních dle Zadávací dokumentace SpMO 8231/2023-551200 a jejich příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHINDLER FOOD s.r.o.
2022-09-08   Balené potravinové dávky - individuální 2023 (Ministerstvo Obrany)
Nákup balených potravinových dávek dle Zadávací dokumentace SpMO 40672/2022-551200 a jejích příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHINDLER FOOD s.r.o.
2022-01-14   Balené potravinové dávky - Individuální 2022 (Ministerstvo Obrany)
Nákup balených potravinových dávek dle Zadávací dokumentace SpMO 55606/2021-551200 a jejich příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHINDLER FOOD s.r.o.
2021-03-10   Balené potravinové dávky - individuální (Česká republika - Ministerstvo obrany, Odbor nemovité infrastruktury, Sekce právní a investiční)
Předmětem plnění VZ je pořízení individuální dávek potravin pro zabezpečení bezplatného stravování vojsk mimo stálé posádky, při výcviku vojsk, v zahraničních operacích a při nasazení úkolových uskupení na území České republiky i mimo ně. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku enviromentálně a sociálně odpovědně. Jedním z hodnotících kritérií jsou výrobky splňující podmínku Fair Trade a dále zadavatel požaduje, aby dodavatel u poddodavatelů neuplatňoval vyšší sankce vůči nim než jsou sankce, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHINDLER FOOD s.r.o.