Dodavatel: Unni Trading, s.r.o.

19 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Unni Trading, s.r.o.

2023-07-25   Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem 2022 - 2024 - kopie (Dům zahraniční spolupráce)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, přičemž předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konference a semináře pořádané zadavatelem včetně souvisejících služeb (např. zajištění specifické techniky nebo využití služeb hotelového taxi), a to v kterémkoli kraji / městě v ČR. Účastník rozhodne dle svých možností, ve kterých krajích ČR je zadavateli schopen poskytnout … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mertel RG Česká Republika, spol. s r.o. Moudrý překlad, s.r.o. Omnis Olomouc, a.s. Unni Trading, s.r.o.
2023-03-01   Zajištění realizace akcí projektu NPO - 3.1 DIGI (Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků))
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování cateringových, konferenčních, ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb pro účely projektu NPO - 3.1 DIGI. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 „Rámcová dohoda o poskytnutí služeb“ a v příloze č. 2 „Dodavatelem deklarované údaje“ zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2022-04-08   Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem 2020 - 2022 (Dům zahraniční spolupráce)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, přičemž předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konference a semináře pořádané zadavatelem včetně souvisejících služeb, a to v kterémkoli kraji / městě v ČR, ve výjimečných případech v zahraničí. Účastník rozhodne dle svých možností, ve kterých krajích ČR je zadavateli schopen poskytnout požadované služby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBA GROUP s.r.o. Mertel RG Česká Republika, spol. s r.o. Moudrý překlad, s.r.o. Omnis Olomouc, a.s. Unni Trading, s.r.o.
2022-03-18   Zajištění catering. služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 Část 3: Neform.... (Úřad vlády české republiky)
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je průběžné pořizování a zajišťování cateringových služeb, zejména poskytování coffee breaků, bufetových, nebo servírovaných obědů, případně dalšího občerstvení včetně nápojů v prostoru hotelu Vienna House Diplomat Prague v Praze 6 včetně dopravy, obsluhy a zajištění nezbytného inventáře a mobiliáře. Poskytování cateringových služeb pro zadavatele bude spočívat také v realizaci veškerých služeb spojených se zajištěním a skladováním surovin, nápojů a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2021-12-21   Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 Část 1: Neformální rady EU (Úřad vlády české republiky)
Zajištění ubytovacích kapacit pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2021-11-26   Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 Část 2 -... (Úřad vlády české republiky)
Předmětem zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je časově omezené (od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných ubytovacích kapacit (hotelových pokojů) pro delegace, resp. jednotlivé delegáty v souvislosti s CZ PRES 2022. Centrální zadavatel požaduje poskytnutí ubytovacích, hotelových služeb spočívajících v zajištění ubytování v souvislosti s CZ PRES 2022. Bližší vymezení předmětu plnění je v zadávací dokumentaci a Rámcové dohodě, která tvoří … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2021-11-15   Rezervace a koordinace ubytovacích kapacit v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 Část 3 -... (Úřad vlády české republiky)
Předmětem tohoto zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody je časově omezené (od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2022) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných ubytovacích kapacit (hotelových pokojů) pro delegace, resp. jednotlivé delegáty v souvislosti s CZ PRES 2022. Zadavatel požaduje poskytnutí ubytovacích, hotelových služeb spočívajících v zajištění ubytování v souvislosti s CZ PRES 2022. Bližší vymezení předmětu plnění je v zadávací dokumentaci a Rámcové dohodě, která tvoří … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2020-12-30   Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 -... (Česká republika - Úřad vlády České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních služeb, včetně nezbytné konferenční techniky, bezpečnostní techniky a zajištění dodavatele cateringu, pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022. Celá veřejná zakázka je rozdělena celkem na 5 částí. Rozdělení veřejné zakázky na 5 části je výsledkem předběžných tržních konzultací s cílem umožnit co nejširší hospodářskou soutěž. Části veřejné zakázky: Část 1: Summit, Část 2: Neformální Rady EU, Část 3: Neformální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CZECH-IN s.r.o. Unni Trading, s.r.o.
2020-10-29   Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem 2020 - 2022 (Dům zahraniční spolupráce)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, přičemž předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení a zajištění ubytování a cateringu pro konference a semináře pořádané zadavatelem, včetně souvisejících služeb, a to v kterémkoli kraji / městě v ČR, ve výjimečných případech v zahraničí. Účastník rozhodne dle svých možností, ve kterých krajích ČR je zadavateli schopen poskytnout požadované služby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBA GROUP s.r.o. Mertel RG Česká Republika, spol. s r.o. Moudrý překlad, s.r.o. Omnis Olomouc, a.s. Unni Trading, s.r.o.
2019-03-21   Realizace odborných seminářů (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Zadavatel realizuje projekt s názvem „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji státní služby. Svým obsahem podporuje implementaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů, („zákon o státní službě“), a zároveň doplňuje odbornou činnost sekce … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aliaves & Co., a.s. Moudrý překlad, s.r.o. S – COMP Centre CZ, s.r.o. S-COMP Centre CZ s.r.o. S-Comp Centre CZ, s.r.o. Společnost pro vzdělávání (Vodní zdroje... Společnost pro vzdělávání (Vodní zdroje... Společnost pro vzdělávání (Vodní zdroje... Unni Trading, s.r.o. Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.
2018-11-13   Uzavření Rámcové dohody na zajištění služeb pro konference pořádané zadavatelem (Dům zahraniční spolupráce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více dodavateli, předmětem plnění rámcové dohody je zajištění pronájmu konferenčních místností, cateringu, technického a jiného vybavení, ubytovacích služeb a zajištění ubytování pro konference a semináře pořádané zadavatelem včetně souvisejících služeb, a to v kterémkoliv kraji /městě v ČR. Účastník rozhodne dle svých možností, ve kterých krajích je zadavateli schopen poskytnout požadované služby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moudrý překlad, s.r.o. Omnis Olomouc, a.s. Unni Trading, s.r.o.
2018-04-12   Uspořádání XLII. ATCM a XXII. CEP v ČR v roce 2019 (Ministerstvo zahraničních věcí)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní organizace vícedenního zasedání XLII. Konzultativního shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě a XXII. zasedání Výboru pro ochranu životního prostředí v České republice v roce 2019 (dále jen „ATCM nebo shromáždění“ a „CEP“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2017-12-06   Zajištění konferencí a ostatních akcí (Národní ústav pro vzdělávání)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení je organizačně technické Zajištění konferencí a ostatních akcí na roky 2018 až 2021. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části A, B a C. Účastníci zadávacího řízení mohou předložit nabídku do jedné, více nebo všech částí veřejné zakázky, ve které budou splňovat požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Moudrý překlad, s.r.o Moudrý překlad, s.r.o. UNNI Trading s.r.o. Unni Trading, s.r.o.
2017-08-17   Pronájem nebytových prostor na akci XLII. ATCM a XXII. CEP v ČR v roce 2019 (Ministerstvo zahraničních věcí)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem nebytových prostor pro zasedání XLII. Konzultativního shromáždění smluvních stran Smlouvy o Antarktidě a XXII. zasedání Výboru pro ochranu životního prostředí v České republice v roce 2019 (dále jen „ATCM nebo shromáždění“ a „CEP“), včetně vybavení a služeb souvisejících s nájmem prostor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2017-02-06   Konference 2017 (Dům zahraniční spolupráce)
Předmět plnění veřejné zakázky je zajištění ubytovacích služeb, cateringu, pronájmu konferenčních místností, technického a jiného vybavení pro konference pořádané zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JANTA s.r.o. Michal Moudrý Moudrý překlad, s.r.o. Omnis Olomouc, a.s. Unni Trading, s.r.o.
2015-03-12   Zajištění zasedacích místností a občerstvení pro pořádání seminářů v rámci ČR II (Česká republika – Česká školní inspekce)
Zajištění seminářů pořádaných Českou školní inspekcí v celé ČR (zahrnuje zajištění zasedací místnosti a občerstvení pro účastníky). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2014-05-21   Brno – zajištění školících prostor a stravování (ČR – Justiční akademie)
Zajištění školících prostor ve školním uspořádání v kapacitě až 150 osob a stravování účastníků seminářů ve formě oběda a ubytování pro lektory a zaměstnance zadavatele v počtu do 10 osob, dle individuálních objednávek zadavatele v maximálním počtu 28 objednávek na jednom místě ve městě Brně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2012-10-29   Zajištění školících prostor a stravování (ČR - Justiční akademie)
Zajištění školících prostor ve školním uspořádání a stravování účastníků dle individuálních objednávek zadavatele v maximálním počtu 28 objednávek a ubytování zaměstnanců zadavatele a lektorů v počtu do 10 osob v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Ostravě. Kapacita školících prostor: až 100 osob v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích, až 150 osob v Hradci Králové, Brně a Ostravě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unni Trading, s.r.o.
2012-10-09   Zajištění konferenčních prostor, ubytování a stravování pro účastníky seminářů - Odborného vzdělávání úředníků pro... (Česká republika - Ministerstvo životního prostředí)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění konferenčních prostor (včetně technického vybavení), ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího programu „Odborné vzdělávání úředníků pro výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice“. Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu „Vytvoření a realizace odborného vzdělávání úředníků pro efektivní výkon státní správy ochrany ovzduší v České republice“. Projekt je financován ze Strukturálních fondů, z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eximpo Plzeň, spol. s r.o. Unni Trading, s.r.o.