Dodavatel: 4 clean Prague s.r.o.

Jedna archivovaná veřejná zakázka

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel 4 clean Prague s.r.o.

2023-03-13   Zimní a letní údržba pozemních komunikací (motoristických i nemotoristických), cest v zeleni, přístupů a ramp na... (Městská část Praha 15)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby úklidu a údržby komunikací a ploch na území Prahy 15, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené MČ Praha 15 a s tím spojené dodávky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 4 clean Prague s.r.o.