Dodavatel: ACRA, s.r.o.

Jedna archivovaná veřejná zakázka

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ACRA, s.r.o.

2023-02-17   22-166 Spací pytle (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem VZ je pořízení 20 000 ks spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události, zejména přichází v úvahu možnost jejich poskytnutí z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu. Předmět VZ je rozdělen na 8 shodných samostatných částí s tím, že každá část VZ obsahuje dodávku 2 500 ks nových spacích pytlů (celkem 20 000 ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ACRA, s.r.o.