Dodavatel: ADAM & PARTNER, s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ADAM & PARTNER, s.r.o.

2023-03-09   Dodávky AdBlue do vozidel ČP (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky produktu AdBlue do provozoven zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADAM & PARTNER, s.r.o.
2022-10-04   Rámcová dohoda - Dodávky kapaliny AdBlue pro ČS EuroOil (ČEPRO, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky činidla na redukci NOx plynů, které se užívá při selektivní katalytické redukci (SCR) v motorových vozidlech s dieselovým motorem (dále jen také „AdBlue“ nebo také „zboží“) a jeho dopravu a stáčení do nádrží na čerpacích stanicích EuroOil (dále jen také „ČS“) a dalších zadavatelem určených míst na území České republiky a to vše dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADAM & PARTNER, s.r.o. GreenChem CZ s.r.o.