Dodavatel: AGP PLUS SERVICE s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel AGP PLUS SERVICE s.r.o.

2023-03-07   Informační, animační a recepční služby pro objekty Národního muzea (Národní muzeum)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění informačních, animačních a recepčních služeb spočívajících zejména v poskytování služeb informačního a animačního servisu pro návštěvníky objektů zadavatele, zajištění plynulého a klidného provozu v návštěvnických zónách objektů, vyřizování dotazů a komunikace se zákazníky na recepci a v expozicích nacházejících se v jednotlivých objektech uvedených ve čl. 4.2. zadávací dokumentace. Zadavatel poptává 3 kategorie pracovníků: a) informátor (11 osob) b) animátor … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGP PLUS SERVICE s.r.o.
2021-10-25   Zajištění bezpečnostních služeb (Česká republika-Státní pozemkový úřad)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění bezpečnostních služeb a služeb s nimi souvisejících v objektu Státního pozemkového úřadu na adrese Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AGP PLUS SERVICE s.r.o.