Dodavatel: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o.

18 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o.

2022-11-07   Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim III (Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřad práce ČR - Krajská pobočka ÚP ČR v Pardubicích, pracoviště Chrudim. Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná smlouva s jedním vybraným dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. Miroslava Valentová PMVIA s.r.o.
2022-09-23   Rekvalifikace pro Středočeský kraj 2022+ (Úřad práce České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ vnitřně členěna do 23 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (pro vyloučení pochybností … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. Ing. Vladimír Rusina Jubela Praha s.r.o. MAVO s.r.o. S&T CZ s.r.o.
2022-02-03   Poradenské činnosti pro Středočeský kraj 2022+ (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 10 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. Erudico s.r.o. MAVO s.r.o.
2022-01-25   Poradenské činnosti pro ÚP ČR - Pardubický kraj IV (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace (dále jen „účastník/účastníci poradenských činností“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. PMVIA s.r.o.
2022-01-10   OL - Rekvalifikační kurzy pro Olomoucký kraj III (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen "VZ") je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 27 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AP NETSOFT, s.r.o. Ing. Zdeněk Havala Jubela Praha s.r.o. POE Educo, spol. s r. o. SANYLEX s.r.o. Střední průmyslová škola Jeseník Vzdělávací institut, spol. s r.o.
2020-08-17   Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace (Asociace Vzdělávání, z.s.)
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů Asociace vzdělávání v oblastech: — Obecné IT, — Měkké a manažerské dovednosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. Hertin s.r.o.
2020-05-29   Poradenské činnosti pro Královéhradecký kraj 2020-2024 (Česká republika - Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. EducAdvice o.p.s. EducAdvice, o.p.s. MARLIN, s.r.o. Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek PCstorm s.r.o. PCstorm, s.r.o.
2019-06-04   Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VI (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozdělena do 28 částí. Dodavatelé mohou ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. Dopravní vzdělávací institut, a.s. Ing. Vladimír Rusina
2019-04-23   Rekvalifikační kurzy pro Královéhradecký kraj 2019 – 2023 (Česká republika - Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených s jedním nebo se dvěma dodavateli na každou část veřejné zakázky. V částech VZ č. 1, 2, 22 a 23 (Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače, Účetnictví s využitím výpočetní techniky a Účetnictví a daňová … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. AP NETSOFT, s.r.o. AXIS a.s. AXIS, a.s. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Ing. Vladimír Rusina KASPER KOVO s.r.o. Kasper Kovo, s.r.o. Kustod s.r.o. Kustod, s.r.o. MAVO-Vzdělávání, s.r.o. MAVO-Vzdělávání,s.r.o. Mgr. Jan Horáček PCstorm s.r.o. PCstorm, s.r.o. Střední škola - Podorlické vzdělávací...
2019-04-17   JMK - Poradenské programy pro Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Brně 2019 – 2023 (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. Peoplesource v.o.s. Peoplesource, v.o.s. PMVIA s.r.o. PMVIA, s.r.o. Pro Education International, s.r.o.
2018-08-13   Poradenství pro Pardubický kraj III (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na provedení poradenských programů s jedním vybraným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 2 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek
2018-07-23   Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21 III (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností. VZ na základě rámcových dohod budou zadávány … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. Centrum Informační Společnosti, s.r.o. MAVO s.r.o. MAVO, s.r.o.
2017-09-14   Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21 (Česká republika – Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace – Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 zadávací dokumentace – Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností. VZ na základě rámcových dohod budou zadávány … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. MAVO s.r.o. MAVO, s.r.o.
2017-08-22   Poradenství pro Pardubický kraj II (Česká republika – Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Účelem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení poradenských programů s 1 vybraným dodavatelem pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ vnitřně členěna do 6 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
2017-02-17   Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci VII (Česká republika – Úřad práce ČR)
Realizace rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“), jakož i realizaci rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance ve smyslu § 110 ZoZ, a to na období čtyř let počínaje dnem podpisu Rámcové dohody pro Úřad práce České republiky – krajskou pobočku v Liberci. Rekvalifikační kurzy budou realizovány na základě rámcových dohod na každou část veřejné zakázky specifikovanou v kapitole … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ABS Wyda, s.r.o. Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AP NETSOFT, s.r.o. Artweld s.r.o. Artweld, s.r.o. bfz o.p.s. bfz-vzdělávací akademie s.r.o. bfz, o.p.s. DP WORK s.r.o. DP Work, s.r.o. Horčička s.r.o. Ing. Vladimír Rusina Kustod s.r.o. Mavo - Vzdělávání, s.r.o. MAVO s.r.o. MAVO, s.r.o. Memory Training, s.r.o. MOST KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION, z.s. Most ke vzdělání – Bridge to educatioN, z.s. S&T CZ s.r.o. S&T CZ, s.r.o. Střední škola gastronomie a služeb,... ZELENÉ ÚDOLÍ Plus s.r.o.
2016-06-01   Rekvalifikace pro Olomoucký kraj I (Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a občany se zdravotním postižením. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových smluv uzavřených pouze s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky specifikovanou v článku A.2 v tabulce Přehled rozdělení VZ na části a v příloze č. 1 zadávací dokumentace. VZ je rozdělena do 43 částí. Uchazeči mohou podávat nabídky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o. AgroKonzulta Žamberk spol.s.r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. Garant Trading s.r.o. Garant Trading, s.r.o. HALLEXO CZ s.r.o. Hallexo CZ, s.r.o. Hallexo CZ, spol. s.r.o. MARLIN, s.r.o. PMVIA s.r.o. Počítačová služba s.r.o. Počítačová služba, s.r.o. S B S Autoškola Šumperk spol. s r.o. S B S Autoškola Šumperk spol. s.r.o. S B S Autoškola Šumperk, spol. s r.o. S B S Autoškola Šumperk, spol. s.r.o. Střední odborná škola Prostějov Střední škola gastronomie a služeb Střední škola technická Střední škola železniční, technická a služeb Střední škola železniční, technická a... Vzdělávací institut spol. s r.o. Vzdělávací institut, spol. s r.o. Vzdělávací institut, spol. s.r.o.
2015-04-20   „Rekvalifikační kurzy – Královehradecký kraj 2016–2019” (Česká republika – Úřad práce České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v působnosti Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Hradci Králové (tj. v Královéhradeckém kraji) dle § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ”) pro získání nové kvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání nebo zvýšení, rozšíření nebo prohloubení jejich dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o. AP NETSOFT, s.r.o. AP NETSOFT, s.r.o.; BDO Advisory s.r.o.;... Auto SAS s.r.o. AZM, s.r.o. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Institut profesního vzdělávání, s.r.o. Jiří Myšák KASPER KOVO s.r.o. MAVO s.r.o.; Peoplesource v.o.s.; ACZ,... Mgr. Jan Horáček Mgr. Jan Horáček; AP NETSOFT, s.r.o.;... Mgr. Jan Horáček; AP NETSOFT, s.r.o.;... O.K. stavební s.r.o. Počítačová služba s.r.o. Sdružení Autoškoly Náchodsko Sdružení Autoškoly Náchodsko - Autoškola... Sdružení Autoškoly Náchodsko - Autoškola... Sdružení Autoškoly Náchodsko - Jan Šroll Sdružení Autoškoly Náchodsko – Autoškola... Sdružení Autoškoly Náchodsko – Autoškola... Sdružení Autoškoly Náchodsko – Autoškola... Sdružení Autoškoly Náchodsko – Jan Šroll Střední škola – Podorlické vzdělávací... ZVU Strojírny, a.s.
2014-04-29   Rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj 2014-2018 (Česká republika – Úřad práce ČR)
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatelů, kteří budou pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Brně zajišťovat realizaci rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 109 ZoZ a to na období let 2014-2018. K provedení služeb zadavatel pro každou část veřejné zakázky uzavře Rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk spol. s.r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. Ing. Vladimír Rusina iOV, spol. s r.o. iOv, spol. s.r.o. Lenka Schön Navrátilová Marlin s.r.o. MARLIN, s.r.o. Střední škola polytechnická Střední škola polytechnická Brno, Jílová,... Střední škola polytechnická Brno,Jílová,...