2019-12-20   Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa (Glanzstoff-Bohemia s.r.o.)
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AXIS, a.s.
2019-04-23   Rekvalifikační kurzy pro Královéhradecký kraj 2019 – 2023 (Česká republika - Úřad práce České republiky)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených s jedním nebo se dvěma dodavateli na každou část veřejné zakázky. V částech VZ č. 1, 2, 22 a 23 (Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače, Účetnictví s využitím výpočetní techniky a Účetnictví a daňová … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrokonzulta Žamberk spol. s r.o. AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. AP NETSOFT, s.r.o. AXIS a.s. AXIS, a.s. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Ing. Vladimír Rusina KASPER KOVO s.r.o. Kasper Kovo, s.r.o. Kustod s.r.o. Kustod, s.r.o. MAVO-Vzdělávání, s.r.o. MAVO-Vzdělávání,s.r.o. Mgr. Jan Horáček PCstorm s.r.o. PCstorm, s.r.o. Střední škola - Podorlické vzdělávací...