Dodavatel: ALPAM s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ALPAM s.r.o.

2023-06-08   „ProTeren s.r.o. - Využití inovativní technologie II“ (ProTeren s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALPAM s.r.o.
2023-03-06   OK Stavby s.r.o. - Využití inovativní technologie (OK Stavby s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie, třídící technologie a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALPAM s.r.o. Sandrock, s.r.o.