Dodavatel: Sandrock, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Sandrock, s.r.o.

2023-10-26   „Čáp CZ s.r.o. - Využití inovativní technologie“ (Čáp CZ s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka drtiče, třídiče a míchací technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KIMERA CZ s.r.o. Sandrock, s.r.o.
2023-10-13   „GABRIEL ZP s.r.o. - Využití inovativní technologie“ (GABRIEL ZP s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka drtiče a třídiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci mohou podat nabídku na jednu, či obě dvě části Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2023-08-29   „Stavitelství – Mutl, s.r.o. – Využití inovativní technologie - nové vyhlášení“ (Stavitelství - Mutl, s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka třídiče a drtiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technické požadavky. Předmětem zakázky je rovněž doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, předání kompletního manuálu v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci mohou podat nabídku na jednu, či obě dvě části Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2023-08-02   „RYMAX TRADE s.r.o. - Využití inovativní technologie“ (RYMAX TRADE s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka hrubotřídiče, drtící lopaty a drtiče betonu a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technické požadavky. Předmětem zakázky je rovněž doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, předání kompletního manuálu v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastníci mohou podat nabídku na jednu, dvě či všechny tři části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JL demtech s.r.o. KIMERA CZ s.r.o. Sandrock, s.r.o.
2023-06-06   „SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. – Využití inovativní technologie“ (SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka drtiče a třídiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 – technické požadavky. Předmětem zakázky je rovněž doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, předání kompletního manuálu v českém jazyce a zaškolení obslužného personálu. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2023-05-18   BEDNĚNÍ - ARTCO s.r.o. - Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů – dodávka techniky (BEDNĚNÍ - ARTCO s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního drtiče s magnetickým separátorem a nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUTO TRANS spol. s r.o. Sandrock, s.r.o.
2023-05-02   „GRANITA Lomy s.r.o. - úspory energií“ (GRANITA Lomy s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čelisťového drtiče včetně příslušenství. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2023-04-26   STAVA, s.r.o. - Využití inovativní technologie (STAVA s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka třídiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2023-04-13   Nákup drtiče a hrubotřídiče ZC II (Zlínské cihelny s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení drtiče a hrubotřídiče dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2023-03-06   OK Stavby s.r.o. - Využití inovativní technologie (OK Stavby s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie, třídící technologie a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALPAM s.r.o. Sandrock, s.r.o.
2023-02-22   Luděk Babický - Využití inovativní technologie II (Luděk Babický)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka třídící technologie a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AB rent CZ s.r.o. Sandrock, s.r.o.
2023-02-02   Zavedení cirkulárního řešení do společnosti Outulný VHS spol. s r.o. - dodávka drtiče (Outulný VHS spol. s r.o.)
Předmětem plnění je dodávka mobilního odrazového drtiče se zavěšeným třídičem souvislosti s realizací „Zavedení cirkulárního řešení do společnosti Outulný VHS spol. s r.o. - dodávka drtiče“ podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2022-12-16   Nákup technologie pro drcení a třídění stavebního a demoličního odpadu (Technické služby města Duchcova, s.r.o.)
Předmětem zakázky je pořízení drtící a třídící technologie pro drcení a třídění stavebního a demoličního odpadu. Konkrétně bude pořízen: 1. mobilní drtič stavebního a demoličního odpadu 2. univerzální mobilní třídič na třídění zemin, stavebních a demoličních odpadů na tři frakce nebo pro třídění za drtičem Dodané stroje musí být nové. CPV: 43414000-8 - Stroje na drcení 43411000-7 - Stroje pro třídění a prosévání Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2022-12-09   Luděk Babický - Využití inovativní technologie (Luděk Babický)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2022-11-03   VTslužby s.r.o. - Využití inovativní technologie (VTslužby s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče a třídiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technická specifikace. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2022-10-18   „ProTeren s.r.o. - Využití inovativní technologie - opětovné vyhlášení“ (ProTeren s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie, třídící technologie a hrubotřídící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eurogreen CZ s.r.o. Sandrock, s.r.o.
2022-09-20   Pořízení třídičky a drtičky pro firmu SWIETELSKY stavební s.r.o (SWIETELSKY stavební s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilního hrubotřídiče a mobilního odrazového drtiče pro firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. Podrobně vše popsáno ve specifikaci technických parametrů a podmínek plnění, která je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2022-03-02   Projekt materiálového využití odpadů - TOMAN, spol. s r.o.- dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače (TOMAN ,spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUTO TRANS spol. s r.o. Sandrock, s.r.o.
2021-07-13   A.K.U.P.I. spol. s r.o. – Technologie pro materiálové využití odpadů – dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače (A.K.U.P.I. spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CIME, s.r.o. Sandrock, s.r.o.
2021-06-29   Materiálové využití odpadů a Technologie pro materiálové využití odpadů – Barsini, s.r.o (Barsini, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro zpracovávání relevantních druhů odpadů, konkrétně mobilního drtiče s magnetickým separátorem a mobilní třídící jednotky pro společnost Barsini, s.r.o. dle Přílohy č. 1 Technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2021-04-14   Recyklace Přeštice s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky a kolového manipulátoru (Recyklace Přeštice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového manipulátoru. Podrobná specifikaced předmětu plnění je specifikována v přílohách č. 4 - technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o. Y-CZ s.r.o.
2021-04-08   Cannoneer group, s.r.o. - Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní drtící jednotky s... (Cannoneer group, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní drtící jednotky s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2021-01-21   Technologie pro materiálové využití odpadů - Fast cargo s.r.o. - dodávka mobilního drtiče s magnetickým separátorem (Fast cargo s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního drtiče s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.
2020-10-12   Jordák s.r.o. - materiálové využití odpadů - dodávka stroje (Jordák s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního drtiče s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sandrock, s.r.o.