2023-02-28   Nákup komponent CISCO - rámcová dohoda (Vojenský technický ústav, s.p.)
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek HW za podmínek stanovených návrhem smluvních podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o. GiTy, a.s. TTC Telekomunikace, s.r.o.
2022-10-11   Podpora síťových prvků (Správa základních registrů)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb smluvní technické podpory k síťovým prvkům technologie Juniper, podrobně je služba specifikována v Příloze č. 31 Sml._Specifikace předmětu plnění a Příloze č. 32 Sml._Ceník Služeb ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2022-05-04   Obnova HW a SW řešení Flowmon /2 (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)
Předmětem veřejné zakázky je obnova HW a SW řešení systému Flowmon umístěného v CMS a ITS včetně implementačních prací, řádného otestování před uvedením do provozu a roční podpory pro HW a SW moduly systému Flowmon Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2021-12-20   Vysokorychlostní propojení laboratoří s RCI klastrem (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická)
Předmětem plnění je komplexní dodávka zahrnující instalaci, konfiguraci a podporu vysokorychlostní počítačové sítě LAN využívající přenosových rychlostí 10/100Gbps. Nabídnuté řešení musí být implementováno pomocí inovativních mechanismů překryvných sítí a směřování provozu uvnitř sítě. Cílem tohoto řešení je zprostředkovat výzkumným pracovníkům zadavatele participujícím na projektu RCI síťovou konektivitu až 10Gbps. A to přímo na jejich pracovním místě, tzv. „10G working place“. Pracovníci tuto … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2021-11-19   Rámcová dohoda na zajištění nezbytné obnovy MPLS sítě a poskytování souvisejících služeb (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.)
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění nezbytné obnovy sítě MPLS, spočívající v dodávkách HW a SW prvků MPLS sítě vč. podpory, souvisejících služeb a zajištění obnovení provozu v režimu 24x7. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATS-Telcom Praha a.s. ComSource s.r.o. Rexonix s.r.o. Simac Technik ČR, a.s. Soitron s.r.o. TTC MARCONI s. r. o.
2021-11-03   Analytický SW pro zpracování multimediálních dat k projektu OTP (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Předmětem vz je pořízení 1 ks sw licence pro video analýzu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2021-10-22   Obnova HW a SW řešení Flowmon (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.)
Obnova HW modulů a pořízení SW modulu systému Flowmon umístěného v CMS a ITS včetně implementačních prací, řádného otestování před uvedením do provozu a roční podpory pro HW a SW moduly systému Flowmon Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2021-10-11   Smluvní technická podpora interních systémů - Technologie Juniper (Správa základních registrů)
Smluvní technická podpora HW technologie Juniper na období od 5.12.2021 do 31.12.2025 s garancí parametrů poskytovaných služeb (SLA). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2021-09-29   MULTIMEDIÁLNÍ ODBORNÁ UČEBNA TC PLACE ČÁST 3 SOFTWARE, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004861 (TSI Písek z.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je SW vybavení multimediální odborné laboratoře TC Place, která je primárně zaměřena na podporu neformálních vzdělávacích aktivit v oblasti informačních a komunikačních technologií, technických a navazujících oborů. V rámci části 3 VZ se jedná o zajištění IOT platformy a dále SW s prvky umělé inteligence. Součástí dodávky předmětu plnění je dodávka SW, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2017-10-13   FIT-1702 Dodávka IT – servery, storage, centrální firewall (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží pro zadavatele, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 3a a 3b zadávací dokumentace, včetně zajištění dopravy do místa plnění a montáže. Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství pro montáž jednotlivých částí, propojení jednotlivých částí a zapojení do elektrické sítě v ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o. S&T CZ s.r.o.
2014-08-12   FNUSA-ICRC – IT modul – core LAN + hisem LAN + LAN (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Hardware a software prostředků informačních a komunikačních technologií. Předmětem zakázky je komunikační infrastruktura, která je nedílnou součástí prostředků vědy a výzkumu. Umožňuje připojení jednotlivých komponent, vytváří hierarchicky ucelené oblasti a umožňuje vlastní přenos dat mezi jednotlivými funkčními celky. Navazuje na stávající prostředky již provozované a výkonnostně odpovídá předpokládanému zatížení vědecko-výzkumných aplikací a funkčních bloků. Specifikace předmětu veřejné zakázky je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ComSource s.r.o.
2013-05-23   Dodávky výpočetní a audiovizuální techniky pro roky 2013 a 2014 (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební)
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka a montáž nové výpočetní a audiovizuální techniky pro Fakultu stavební ČVUT v období 2013 a 2014 na základě rámcových smluv se 4 dodavateli. Předmětem veřejné zakázky bude dále i záruční servis a pozáruční servis a bezplatná likvidace vyřazené techniky i od jiných dodavatelů. Předmět veřejné zakázky bude členěn na 6 částí: 1. malá výpočetní technika; 2. velká výpočetní technika; 3. tiskárny a multifunkce včetně spotřebního materiálu; 4. audiovizuální technika; 5. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abacus electric s.r.o. AutoCont CZ a.s. B2C, s.r.o. CESA a.s. CNW Computer Network s.r.o. ComSource s.r.o. Digitrend s.r.o. IKAN partner, s.r.o. Intelek, spol. s r.o. Interconnect s.r.o. Slidex – Krok CZ s.r.o. UPS Servis spol. s r.o.