Dodavatel: D.A.L.I - M.N., s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel D.A.L.I - M.N., s.r.o.

2023-02-27   DODÁVKY SAMONOSNÝCH DIELEKTRICKÝCH OPTICKÝCH KABELŮ (SDOK) (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné sektorové zakázky je smluvní zajištění dodávek samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK) s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu, zajišťujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 2024-2029. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: D.A.L.I - M.N., s.r.o. KABEL TRADE PRAHA s.r.o. OFA s.r.o.
2020-04-01   Dodávky elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A, B, včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zakázka je rozdělena na Části: Část … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: D.A.L.I - M.N., s.r.o. Itron Czech Republic s.r.o. Landis+Gyr s.r.o. Pow-en a. s. Pow-en a.s. Schrack Technik s.r.o. Schrack Technik spol. s r.o. ZPA Smart Energy a.s.