Dodavatel: KABEL TRADE PRAHA s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel KABEL TRADE PRAHA s.r.o.

2023-02-27   DODÁVKY SAMONOSNÝCH DIELEKTRICKÝCH OPTICKÝCH KABELŮ (SDOK) (ČEZ Distribuce, a. s.)
Předmětem veřejné sektorové zakázky je smluvní zajištění dodávek samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK) s vybranými dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu, zajišťujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 2024-2029. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: D.A.L.I - M.N., s.r.o. KABEL TRADE PRAHA s.r.o. OFA s.r.o.
2018-07-10   Dodávky samonosných dielektrických optických kabelů (SDOK) (ČEZ Distribuce, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek SDOK. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou nadlimitní bude postupováno dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Výsledkem bude uzavření rámcové dohody o dodávkách na 4 roky s vybraným účastníkem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ. Plnění dle Rámcové dohody na základě výzvy k plnění formou Dílčí smlouvy (objednávky). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KABEL TRADE PRAHA s.r.o. Kabel Trade Praha, s.r.o.