Dodavatel: ECOM spol. s r.o.

4 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ECOM spol. s r.o.

2023-02-28   Kapalinový chromatograf v semipreparativním provedení (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalinového chromatografu v semipreparativním provedení dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ECOM spol. s r.o.
2023-02-28   Systém pro preparativní flash chromatografii (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro preparativní flash chromatografii dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ECOM spol. s r.o.
2022-09-23   Dva kusy systému pro flash chromatografii (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání dvou kusů systému pro flash chromatografii v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ECOM spol. s r.o.
2021-05-28   Kompaktní preparativní chromatografický systém (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2ks kompaktního preparativního chromatografického systému, a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ECOM spol. s r.o.