Dodavatel: LENIA spol. s r. o.

5 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel LENIA spol. s r. o.

2023-03-09   Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s., Hněvice (ČEPRO, a.s.)
Předmětem plnění této zakázky jsou dodávky, práce a činnosti, směřující k realizaci digitalizace a modernizace systému interního kamerového okruhu (CCTV), požárně zabezpečovacího a tísňového systému PZTS a přístupového systému skladu (ACS), včetně optické infrastruktury skladu v rozsahu a kompletně dle projektové dokumentace, jež obsahuje stavebně-konstrukční řešení předmětu plnění, včetně jeho elektro části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LENIA spol. s r. o.
2022-03-28   Rámcová smlouva na dodávku a instalaci systémů strukturované kabeláže (Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systémů strukturované kabeláže v rámci objektů zadavatele na adresách uvedených v Příloze č. 4 zadávací dokumentace - Seznam míst plnění dle aktuálních potřeb zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí zakázky je i vypracování dílčích návrhů projektů řešení samotného provedení, po jejichž odsouhlasení zadavatelem, dojde k vlastní realizaci dodávky, montáže strukturované kabeláže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LENIA spol. s r. o.
2021-03-11   TSFO - Obnova kamer - I. Etapa (ČEPS, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kamer včetně požadovaného příslušenství, revize stávajícího napájecího zdroje, demontáž stávajících kamer, montáž dodaných kamer na kamerový bod, včetně uvedení kamer do provozu a 5letý záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LENIA spol. s r. o.
2020-08-21   Dynamický nákupní systém pro dodávku komponent pro analogové a digitální sítě (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem DNS budou dodávky analogových kamer a jejich příslušenství, IP kamer a jejich příslušenství, síťových prvků a jejich příslušenství, optických kabelů, komponentů a jejich příslušenství dle aktuální potřeby zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 100Mega Distribution, s.r.o. ATS-TELCOM PRAHA, a.s. Cepena, a.s. Colsys, s.r.o. FortiFox Technologies, a.s. KH servis a.s. KH servis, a.s. LENIA spol. s r. o. Network Group, s.r.o. OMNILINK Services a.s. PROFIcomms, s.r.o. Vegacom, a.s.
2018-11-12   Fyzická ochrana skladů PHM a správa poplachových systémů na skladech PHM ČEPRO, a.s., 2019 - 2025 (ČEPRO, a.s.)
Poskytování bezpečnostních služeb „na klíč“, spočívajících v nepřetržitém (tj. 24 hodin denně) střežení jednadvaceti objektů (skladů PHM) zadavatele, umístěných v různých lokalitách v České republice a dále správa a servis poplachových systémů („PS“) s cílem zajistit jejich spolehlivý nepřetržitý provoz v souladu s v zadávací dokumentaci popsanou úrovní zajištěných služeb, která bude předmětem smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb v délce trvání 6 let. (zakázka v oblasti obrany a bezpečnosti ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CENTR GROUP, a.s. INDUS Praha, spol. s r.o. Indus Praha, spol. s.r.o. LENIA spol. s r. o. Lenia spol. s r.o. Lenia, spol. s.r.o.