Dodavatel: MEVA-TEC s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel MEVA-TEC s.r.o.

2023-08-17   Prevence vzniku odpadu v mikroregionu Království (Sdružení obcí mikroregionu Království)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kompostérů, ručních překopávačů a zařízení určené k mytí opakovaně použitelného nádoby, vše v rámci projektu, jehož cílem je vybudovat kapacit předcházení vzniku komunálních odpadů ve Sdružení obcí Mikroregionu Království. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky, respektive jejich jednotlivých částí, následující: Část I.: Kompostéry • 58 ks – kompostér o objemu 1 000 l, • 140 ks – kompostér o objemu 1 400 l, • 213 ks – kompostér o objemu 2 000 l, • 428 ks – ruční … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GOZ Gastro s.r.o. MEVA-TEC s.r.o.
2023-06-30   DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY A NÁDOBY NA BIOODPAD PRO OBČANY MĚSTA HODONÍN (Město Hodonín)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2000 ks kompostérů a 100 ks biopopelnic, dle technické specifikace zadávací dokumentace (příloha č. 1 ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2023-06-08   Předcházení vzniku odpadů v DSO Sedlčansko (Sdružení obcí Sedlčanska)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1520 kompostérů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2023-03-16   Nádoby a kontejnery na BIO odpad 2023 (Technické služby Zlín, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nádob a kontejnerů na BIO odpad. Termín zahájení dodávek: od nabytí účinnosti smlouvy na veřejnou zakázku, termín ukončení dodávek: 31. 8. 2023. Předpokládaný termín nabytí účinnosti smlouvy: 19. 05. 2023. Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat v době do 31. 12. 2023 další druhy nádob a kontejnerů podle specifikace v příloze A zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2022-11-03   Dodávka instrumentária pro LF OU 2 (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného instrumentálního vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CMI s.r.o. MEVA-TEC s.r.o.
2022-08-26   Pořízení nádob na tříděný odpad pro město Litvínov (Město Litvínov)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových nepoužitých nádob na tříděný odpad, včetně již instalovaných čipů technologie RFID, druhu HDX v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci. V rámci plnění budou dodány následující nádoby: -plastové nádoby na kov o objemu 240 litrů, -plastové nádoby na bioodpad o objemu 120 litrů, -plastové nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů, -plastové nádoby na plast o objemu 120 litrů, -plastové nádoby na papír o objemu 120 litrů, -plastové nádoby na sklo o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2022-05-12   Vybavení pro projekt zvýšení materiálového využití odpadů v zúčastněných obcích Jihomoravského kraje IV (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení odpadních nádob a velkoobjemových kontejnerů pro separaci plastu, papíru, skla, BRKO, kartonů, jedlých olejů a tuků a velkoobjemového odpadu pro navýšení separace odpadu v zapojených obcích v Jihomoravském kraji. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2022-05-06   Rámcová smlouva na dodávky polopodzemních kontejnerů 2022-2026 (Město Poděbrady)
Uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky a montáž polopodzemních kontejnerů na sběr vytříděného komunálního odpadu (papír, plast, sklo čiré, sklo barevné, kovy), drobných elektrospotřebičů a směsného komunálního odpadu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2022-03-22   Vybavení pro projekt předcházení vzniku odpadu ve zúčastněných obcích JMK (Sdružení měst a obcí Východní Moravy)
Předmětem veřejné zakázky je dodání kompostérů a dalších nádob jakožto vybavení pro projekt zadavatele jednotlivým obcím účastnícím se projektu. Další podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele, která je k nalezení pod názvem této zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2022-01-18   Pořízení nádob na komunální odpad (Technické služby Litvínov s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 2 275 ks nových nádob na komunální odpad, včetně již instalovaných čipů v místě běžném (užívaném) pro jejich identifikaci. Konkrétněji se jedná o dodávku: - 1 393 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 120 l, vč. již instalovaného čipu technologie RFID, druhu HDX, - 348 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 240 l, vč. již instalovaného čipu technologie RFID, druhu HDX, - 534 ks nádob na směsný komunální odpad o objemu 1 100 l, vč. již … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-12-23   Polopodzemní kontejnery pro stanoviště ve městě Příbram (Město Příbram)
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části Část 1 Dodávka polopodzemních kontejnerů Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 112 polopodzemních kontejnerů o velikosti 3 a 5 m3 na bioodpad, tříděný a komunální sběr, a to v průběhu 4 let. Část 2 Zabudování polopodzemních kontejnerů na jednotlivých stanovištích ve městě Příbram Předmětem části veřejné zakázky jsou stavební práce související se zabudováním polopodzemních kontejnerů v lokalitách, kde zabudování kontejnerů není součástí rozsáhlejšího … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-08-06   Dodávka kompostérů, kontejnerů na textil a mobilních buněk (Svaz měst a obcí Jihočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 443 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 450 l - 650 l, a dále 1 272 ks nových a nepoužitých kompostérů o velikosti 950 l - 1 100 l, 6 ks nových a nepoužitých kontejnerů na textil, 3 ks nových a nepoužitých menších mobilních RE-USE buněk (cca 4 m x 2,4 m) a 11 ks nových a nepoužitých velkých mobilních RE-USE buněk (cca 6 m x 2,4 m). Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 4, 5 a 6 zadávací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-06-11   Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region Židlochovicko – II. etapa (Region Židlochovicko)
Předmětem smlouvy je dodávka 1 305 ks plastových kompostérů o objemu 1 000 l – 1 200 l, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka dle přílohy č. 2 kupní smlouvy a vykládka zboží bez asistence kupujícího. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-05-18   Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku (Tišnovsko Dobrovolný svazek obcí)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Předmětem smlouvy je dodávka 181 ks kompostérů o objemu 400 l, 1 500 ks kompostérů o objemu 800 l, 592 ks kompostérů o objemu 1 100 l a 8 ks štěpkovačů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-05-09   Technické služby Malá Haná - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů - III. etapa - část II - dodávka VOK II (Technické služby Malá Haná)
Dodávka 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 5 m, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 6 m, 6 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 9 m, 1 ks velkoobjemového kontejneru o objemu 10 m a 14 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m. Specifikace předmětu části veřejné zakázky je specifikována v obchodních podmínkách, a to v příloze č. 1 obchodních podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-03-31   Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku (Tišnovsko Dobrovolný svazek obcí)
Dodávka: 2614 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 3762 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 5 ks nádob na tříděné odpady o objemu 770 l s horním výsypem, 264 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 1100 l se spodním výsypem, 1 ks nádoby na tříděné odpady o objemu 2150 l se spodním výsypem, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 1,65 m, 1 ks pletivové nástavby na kontejner o objemu 1,65 m, 3 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 3 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KOVOK kontejnery s.r.o. MEVA-TEC s.r.o.
2021-03-16   Předcházení vzniku odpadů v obci Šlapanov a partnerských obcích (Obec Šlapanov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil (1. část) a dodávka štěpkovačů (2. část). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o. Váňa Hybrálec s.r.o.
2021-02-15   Předcházení vzniku odpadů ve Veselí nad Moravou (Město Veselí nad Moravou)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompostérů a kontejnerů na textil. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-01-29   Dovybavení sběrných kapacit v Novoborsku (Svazek obcí Novoborska)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a dovybavení sběrných míst odpadovými nádobami na oddělené druhy komunálních odpadů na katastrálních územích vybraných obcí dobrovolného svazku Novoborska. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2021-01-19   Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko (Svazek obcí regionu Písecko)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011511. Předmětem dodávky jsou: 1) plastové nádoby, 2) kontejnery se spodním výsypem, 3) kontejnery se spodním výsypem 2500 l plechový a kontejnery na textil, 4) velkoobjemové kontejnery. Zakázka je členěna na čtyři části a zmíněné dodávky se soutěží zvlášť. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Contenur Česká republika s.r.o. MEVA-TEC s.r.o. Reflex Zlín, spol. s r.o.
2017-02-10   Sběrný dvůr Mnichovice, část 1: Sběrný dvůr Mnichovice – dodávky – opakování (Obec Mnichovice)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude vybavení sběrného dvora – kontejnery, nádoby na odpad, mostní váha, mobilní eko sklad včetně povinného vybavení nádobami, lis na odpad, stojany na big-bagy, štěpkovač a kamerový systém včetně zabezpečení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
2014-10-10   Systém odděleného sběru na Českokrumlovsku (Pavel Peroutka DiS.)
Předmětem plnění zadávané nadlimitní veřejné zakázky je dodávka: kontejnerů na separovaný odpad – papír, plast, sklo (horní a spodní výsyp), velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad, svozového vozidla, lisovací nástavby na nabízené svozové vozidlo, hákový nosič kontejnerů na nabízené svozové vozidlo, hydraulický nakládací jeřáb na nabízené svozové vozidlo a tandemového přívěsu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.