2024-01-26   Rekonstrukce veřejného osvětlení v Šumperku - 1. etapa (Město Šumperk)
V rámci kompletní rekonstrukce VO spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Stožáry budou ponechány ve stávajícím stavu, 1 rozvaděč bude vybaven řídícím modulem,144 ks LED svítidel bude vybaveno řídícím modulem. Nově je uvažováno s výměnou 1328 ks svítidel. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Most – II. Etapa (Statutární město Most)
V rámci rekonstrukce VO spočívající ve výměně stávajících svítidel budou stávající svítidla nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Stožáry a rozvaděče budou ponechány ve stávajícím stavu. Dojde k výměně 1031 ks svítidel. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-26   Nákup 10 ks 12m vodíkových autobusů (MARTIN UHER bus, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks (deseti kusů) autobusů kategorie 12m s vodíkovým pohonem, určených pro příměstskou hromadnou dopravu, kterou zadavatel jako dopravce provozuje v rámci Středočeského kraje, resp. v systému Pražské integrované dopravy. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Implementace palubní části ETCS do lokomotiv společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. – řada 753.7 (PKP Cargo International a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) do 11 ks hnacích drážních vozidel řady 753.7 , v souladu s požadavky uvedeným v zadávací dokumentaci. Součástí zakázky je také dodání související technické dokumentace včetně dokumentů nutných pro provoz, údržbu a opravy zařízení, včetně realizace změn zařízení a veškeré doklady nezbytné k … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Dodávka 2 ks vozidel kategorie N3 pro odtahovou službu (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks vozidel kategorie N3 pro odtahovou službu příslušné technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Nákup 4 ks sanitních vozidel pro Nemocnice PK (2. vyhlášení) (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 ks (Domažlická nemocnice - 2ks, Stodská nemocnice - 2ks) nových, plně funkčních a provozuschopných sanitních vozidel dle specifikace uvedené zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-25   Měření obsazenosti spojů MHD (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému umožňujícího automatické měření obsazenosti vozidel MHD dle toku cestujících na zastávkách do/z vozidel, montáž dodaného systému do 497 vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. a poskytnutí dalších souvisejících plnění a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   Dodávka vozidel pro svoz odpadu (Pražské služby, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 13 kusů vozidel pro svoz odpadu s nástavbami. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Nákup svozové techniky (Město Český Brod)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla sestávajícího z podvozku, nástavby, vyklapěče, obchodního vážení nástavby a hydraulického jeřábu pro vyprazdňování podzemních a polopodzemních kontejnerů umístěného mezi kabinou podvozku a nástavbou. Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a musí fungovat jako samostatný celek. To znamená, že nástavba musí fungovat s podvozkem jako celek. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Komunální pracovní stroj (TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka komunálního pracovního stroje dle technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací (Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového víceúčelového komunálního vozidla pro provoz na pozemních komunikacích s možností využití jak pro úklid a zametání komunikací, tak pro zimní údržbu. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Rámcová dohoda na dodávky užitkových elektromobilů - část B (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro část B budou průběžné dodávky lehkých užitkových vozidel s elektrickým pohonem – elektromobilů kategorie N1 nebo M1 – kompaktní elektrické dodávky (dále jen „vozidla“ či „automobily“) pro běžné uživatele v resortu Ministerstva vnitra sloužící pro přepravu různých druhů nákladů, pro část B lehké užitkové vozidlo střední velikosti , včetně možnosti nákupu nadstandardní (volitelné) výbavy dle technické specifikace uvedené v Příloze … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Rámcová dohoda na dodávky užitkových elektromobilů - část A (Ministerstvo vnitra)
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro část A budou průběžné dodávky lehkých užitkových vozidel s elektrickým pohonem – elektromobilů kategorie N1 nebo M1 – kompaktní elektrické dodávky (dále jen „vozidla“ či „automobily“) pro běžné uživatele v resortu Ministerstva vnitra sloužící pro přepravu různých druhů nákladů, pro část A lehké užitkové vozidlo malé velikosti , včetně možnosti nákupu nadstandardní (volitelné) výbavy dle technické specifikace uvedené v Příloze č. … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-22   Svozové vozidlo 2024 (SmP - Odpady a.s.)
Jedná se o dodávku nového svozového vozidla na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním o celkové hmotnosti 18.000 kg s univerzálním vyklápěčem a s úpravou pro svoz bioodpadu. Svozové vozidlo je určeno pro každodenní využití v podmínkách společnosti SmP - Odpady a.s. Vozidlo se mimo jiné bude pohybovat po nezpevněných komunikacích, komunikacích ve výstavbě a skládkách komunálního odpadu. Zadavatel požaduje univerzální použitelnost na všechny druhy odpadu včetně bio-odpadů s vysokým podílem … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   Dodávka 4 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nákladních automobilů 4x4 a 1 ks nákladního automobilu 6x6 jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 3 ks sypacích nástaveb, 1 ks zametací nástavby, 4 ks sněhových radlic a 2 ks trojstranných sklápěcích koreb, vše nové, nepoužívané, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Nákup 1 ks osobního vozidla typu Plug-in Hybrid (Jihočeský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 1 kusu nového osobního vozidla typu plug-in hybrid v provedení MPV (dále též „zboží“), v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dovybavení JSDH Lipence – nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 20 (Městská část Praha-Lipence)
Účelem zadávacího řízení je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) požární cisternové automobilové stříkačky. Dodávaný automobil musí splňovat veškeré technické požadavky zadavatele, a musí být dodán zejména s příslušenstvím výslovně požadovaným zadavatelem Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Speciální vozidla silniční údržby FM, Ka a NJ (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou 3 ks speciálních vozidel silniční údržby dle specifikací uvedených zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022 II (Statutární město Liberec)
Předmětem této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Liberci v rozsahu dle zadávací dokumentace. Realizace spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED, s regulací světelného toku a integrací konektoru v těle svítidla pro budoucí využití při aktivní správě a řízení osvětlení. Součástí zakázky je také povinné doložení všech technických dokumentů k návrhu osvětlení (světelně technické výpočty) a samotným prvkům veřejného osvětlení (zejména LED … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Manipulátory Br a FM (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem dodávky jsou dva čelní kolové teleskopické nakladače (manipulátory) vč. příslušenství pro střediska SSMSK Bruntál a Frýdek-Místek Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 363 ČD Cargo, a.s (ČD Cargo, a.s.)
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Modernizace VO ve městě Králův Dvůr - I. etapa (Město Králův Dvůr)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr – I. etapa. Součástí předmětu plnění je rekonstrukce části sítě veřejného osvětlení ve městě Králův Dvůr. Jedná se o výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku. Zakázkou je konkrétně dotčeno celkem 538 ks svítidel. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v přílohách Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   Opravy, údržba a realizace dopravního značení (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.)
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smluv na provádění údržby či obnovy stávajícího svislého dopravního značení („SDZ“), vodorovného dopravního značení („VDZ“) i dopravně-bezpečnostních zařízení („DBZ“) a realizace nového SDZ, VDZ a DBZ na území hlavního města Prahy („Smlouva“). Na každou část Veřejné zakázky bude uzavřena samostatná Smlouva s jedním vybraným dodavatelem. Předmětem Smluv budou zejména tyto činnosti: - realizace (tj. vytvoření, umístění nebo instalace) nového i provádění úprav … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-16   POŘÍZENÍ JEDNOMOTOROVÝCH CVIČNÝCH PÍSTOVÝCH LETOUNŮ (SEP) PRO ZÁKLADNÍ A POKRAČOVACÍ VÝCVIK VOJENSKÝCH PILOTŮ (LOM PRAHA s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks jednomotorových cvičných pístových letounů (SEP) s postupným dodáním 2 letounů do 30. 11. 2024 a 3 letounů do 28. 02. 2025. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Nákup nosičů kontejnerů (Sako Brno, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nových vozidel - hákových nosičů kontejnerů, z nichž jeden je dle pravidel ADR pro převoz nebezpečných věcí. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   Nákup komunálních vozidel (Pražské služby, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří kusů víceúčelových komunálních vozidel pro celoroční silniční údržbu s výměnným systémem nástaveb a komunální výbavou pro zimní údržbu komunikací (pluh, sypací nástavba) a dále dodávka dvou kusů speciálních zametacích vozidel pro silniční údržbu, včetně nástavby oboustranného silničního zametacího stroje pro letní údržbu komunikací. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Pořízení 6 ks nízkoemisních bezbariérových vozidel CNG pro DPKV pro rok 2024 (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 kusů městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,5 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Pořízení 4 ks nízkoemisních bezbariérových vozidel CNG pro DPKV pro rok 2024 (Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,5 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Bližší specifikace v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   Cisternový automobil na vodu CITRA - nákup (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternových automobilů na vodu typu CITRA, na podvozku TATRA PHOENIX se znakem náprav 6x6, podle schválených technických podmínek s účelovou cisternovou nástavbou, schopnými přepravy, distribuce a skladování vody. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHARITY ÚSTÍ NAD LABEM (Charita Ústí nad Labem)
Předmět plnění veřejné zakázky jsou dodávky osobních vozidel pro Charitu Ústí nad Labem, dle jednotlivých částí: 1. Část - Nákup 3 kusů elektrických osobních automobilů 2. Část – Nákup 1 kusu elektrického vícemístného osobního automobilu Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Zajištění mobilního pracoviště ochrany a digitalizace knihovních fondů (Národní knihovna České republiky)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního pracoviště ochrany knihovních fondů (2 mobilní jednotky) za účelem zajištění prvotního zásahu směřujícího ke stabilizaci fyzického stavu fondů na papíru zasažených přírodní katastrofou, havárií, válečným konfliktem či obdobnými událostmi. Obsáhlejší restaurátorské odborné zásahy nebudou v kontejneru realizovány. Součástí dodávky bude také IT vybavení (notebooky, fotoaparáty, čtečky, skenery, datová úložiště, paměťová média atd.) a manipulační vybavení … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Rámcová dohoda na dodávky AKU posunovacích vozíků pro zajištění posunu ŽKV, pro potřeby společnosti České dráhy, a.s (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku AKU posunovacích vozíků pro zajištění posunu ŽKV, pro potřeby společnosti České dráhy, a.s. (dále také jen „AKU posunovací vozíky“), do odběrných míst určených zadavatelem dle rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“), pro období 36 měsíců následujících od uzavření Rámcové dohody Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-09   Dodávka záchranných plavidel pro Generální inspektorát pro mimořádné události Moldavska (Česká rozvojová agentura)
Předmětem plnění zakázky je dodávka záchranných plavidel, včetně motorů a přívěsů pro jejich přepravu pro Generální inspektorát pro mimořádné události Moldavska. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Měření obsazenosti spojů MHD (Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního systému umožňujícího automatické měření obsazenosti vozidel MHD dle toku cestujících na zastávkách do/z vozidel, montáž dodaného systému do 497 vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. a poskytnutí dalších souvisejících plnění a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Nákup kolového nakladače a teleskopického manipulátoru (Sako Brno, a.s.)
Nákup jednoho nového kolového nakladače a teleskopického manipulátoru. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Rámcová dohoda na dodávky kontaktních uhlíkových lišt pantografů (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kontaktních uhlíkových lišt pantografů (dále „UL“ nebo „uhlíkové lišty“) železničních kolejových vozidel (dále též „ŽKV“) zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele Zásobovací centrum, Česká Třebová, pro období 36 měsíců následujících od … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Dodání sanitních vozidel (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 13 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro Správu NP Šumava v roce 2024 (Správa Národního parku Šumava)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka oplocenkových dílů a impregnovaných kůlů pro jednotlivá územní pracoviště Správy NP Šumava v roce 2024. Veřejná zakázka je dle § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) rozdělena na 2 části: • Část A_Dodávka oplocenkových dílů • Část B_Dodávka impregnovaných kůlů Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-04   Pořízení svozového vozidla – obec Zaječov (Obec Zaječov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla, sestávajícího z podvozku, nástavby s lineárním stlačením, hákovým nosičem kontejnerů a hydraulického nakládacího jeřábu včetně čtečky na RFID čipy a dynamických vah, dále jsou předmětem pořízení sběrné nádoby (zvony) na sklo barevné 4 ks, na sklo bílé 4 ks, plastové nádoby 240 l na bioodpad 650 ks, 650 ks RFID čipů k nádobám. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   „Dodávka 4 ks automobilů pro terénní služby Světlo Kadaň z.s.“ (Světlo Kadaň z.s.)
Světlo Kadaň z.s., jakožto Zadavatel, vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka 4 ks osobních automobilů pro osobní terénní asistenční službu“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“. Předmětem plnění Veřejné zakázky je pořízení 4 kusů osobních nízkoemisních vozidel na plug-in hybridní pohon kategorie M1 splňující emisní limit do 50 g CO2/km. Předmět veřejné zakázky bude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-03   Dodávka teleskopického nakladače (Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks teleskopického nakladače, dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů sestavy, uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   VLRZ – užitková vozidla s elektropohonem – nákup III (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů užitkového vozidla kategorie N1 s elektropohonem s uzavřenou karoserií. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-02   Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3 (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Dodávka souboru dílů pro sestavení dvou nákladních vozidel kategorie N3 dle zpracované zadávací dokumentace a přílohy č. 2 - Vymezení základních technických podmínek Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-28   "Delivery of Bunker Supply Vessels Prague, Slapy, Orlík (Dodávka Servisních plavidel Praha, Slapy, Orlík)" (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavba a dodávka cisternových servisních plavidel typu "N" s názvy Praha, Slapy a Orlík s unifikovanou nízkoemisní konstrukcí pohonu, dle Výchozí technické specifikace a Generálního plánu uspořádání (dále jen "PLAVIDLA") a jejich dodání do určeného místa plnění. Dodavatel se zavazuje postavit a dodat PLAVIDLA na určené místo plnění. Součástí dodávky PLAVIDEL musí být i náležitosti umožňující plný provoz včetně zaškolení posádky v provozu a údržbě PLAVIDLA, a to v … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-27   Sanitní vozidla RZP (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 25 kusů sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci. Vozidla RZP budou zadavateli (kupujícímu) dodávány za podmínek uvedených v Rámcové kupní smlouvě, a to na základě jednotlivých objednávek zadavatele. Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem na 1 rok ode dne nabytí její účinnosti. Požadovaná technická specifikace dodávaných vozidel RZP je vymezena v Příloze č. 4 této ZD. Příloha č. 5 ZD … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Vozidlo technické pohotovosti 4x4 (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks silničního motorového vozidla N2 pro technickou podporu výjezdových skupin s pevně odděleným dílenským a skladovacím prostorem pro technickou podporu provozu ZZS HMP dle požadované technické specifikace uvedené v Příloze č. 4 ZD (dále také „zboží“) na základě kupní smlouvy. Vozidlo bude konstruováno jako pojízdná dílna s možností distribuce aditiv a uložením dostatečného množství automobilových kol na operativní řešení defektů. Součástí předmětu plnění je i … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Referentská vozidla nižší střední třídy 2x (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 2 kusů silničních motorových vozidel nižší střední třídy pro potřeby technicko-administrativní podpory provozu poskytování přednemocniční neodkladné péče (dále také „PNP“) na základě kupní smlouvy. Požadovaná technická specifikace dodávaných vozidel je vymezena v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Zároveň zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel následně zajišťoval servis vozidel po dobu záruky v autorizovaném servisu, a to včetně oprav, na … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   SMV S03 SPEC-5001/2023 (Generální ředitelství cel)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 této ZD - Specifikace předmětu veřejné zakázky a v Příloze č. 2 této ZD - Závazný vzor smlouvy (dále jen „Závazný vzor smlouvy“). Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Vozidlo pro transport OOPP (Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je na základě kupní smlouvy dodat 1 kus elektromobilu - vozidla pro zaměstnance zadavatele zajišťující svoz znečistěného OOPP do prádelny. Jedná se o vozidlo N1 s odděleným nákladovým prostorem od obsluhy. Vozidlo bude se základním magnetickým výstražným systémem, bez CarPC a Matra a základním popisem a znaky zadavatele. Požadovaná technická specifikace dodaného vozidla je vymezena v Příloze č. 4 této ZD. Dodavatel do této Přílohy č. 4 ZD doplní konkrétní způsob … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   Centrální nákup osobních vozidel – kategorie 1C benzin automat (Česká republika - Ministerstvo financí)
Dodávky osobních silničních automobilů kategorie 1C benzin automat a to vždy včetně: • 2 klíčů nebo ovladačů od daného Osobního automobilu; • druhé sady pneumatik včetně disků (letních či zimních podle termínu dodání Osobního automobilu); a je-li to na základě platné a účinné právní úpravy relevantní též vždy včetně: • listinné a/nebo elektronické podoby manuálu, tj. návodu k obsluze a údržbě daného Osobního automobilu v českém jazyce; • listinné a/nebo elektronické podoby servisní knížky (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »