2023-03-16   Realizace prvků USES v k.ú. Ohaře (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav a plánu společných zařízení v katastrálním území Ohaře. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Školky - Montano, spol. s r.o.
2023-02-06   Realizace prvků USES v k.ú. Břežany II. a v k.ú. Radovesnice II (ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav a plánu společných zařízení v katastrálním území Břežany II a v katastrálním území Radovesnice II. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Školky - Montano, spol. s r.o. ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.
2023-01-24   Dodávka sadebního materiálu - jaro a podzim 2023 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka sadebního materiálu pro zadavatele dle druhu dřeviny. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy s více účastníky (dále jen „rámcová smlouva“) na dodávku sadebního materiálu specifikovaného v této výzvě, a to v období od účinnosti rámcové smlouvy nejpozději do 30.11.2023. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ing. Jaroslav Koláček KAISER s.r.o. Lesní školka Koláček,spol. s r.o. LESOŠKOLKY s.r.o. Školky - Montano, spol. s r.o. ŠKOLKY MCELY, s.r.o.
2022-03-29   Dodávka sadebního materiálu - jaro a podzim 2022 (Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je dodávka sadebního materiálu pro zadavatele dle druhu dřeviny. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy s více účastníky (dále jen „rámcová smlouva“) na dodávku sadebního materiálu specifikovaného v této výzvě, a to v období od účinnosti rámcové smlouvy nejpozději do 30.11.2022. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dřevařská obchodní, a.s. KAISER s.r.o. Školky - Montano, spol. s r.o. ŠKOLKY MCELY, s.r.o.
2021-05-13   Výsadba LBK 4/14 a LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky (Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín)
Realizace prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav a schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Červené Pečky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Školky - Montano, spol. s r.o.
2012-03-22   Biokoridor Běchary LBK 3-5 (ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Jičín)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je založení lokálního biokoridoru LBK 3-5 v k.ú. Běchary na ploše cca. 3,07 ha, včetně oplocení a následné tříleté péče o nově založené porosty. Součástí zakázky je uložení svodného drénu o délce 250 m, pro úpravu vláhových poměrů pozemku biokoridoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Školky - Montano, spol. s r.o.