Dodavatel: Stavební společnost VARO, s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Stavební společnost VARO, s.r.o. byla v minulosti dodavatelem stavební práce, práce při dokončování budovostatní dokončovací stavební činnosti.

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Stavební společnost VARO, s.r.o.

2023-03-06   Komunitní centrum Aš (Město Aš)
Stavební úpravy a změnu využití objektu z kulturního centra na komunitní centrum. Celý objekt bude nově dispozičně upraven, z jižní strany bude odstraněn stávající kinosál, místo kterého bude vytvořen venkovní prostor a nástavba toalet 2. NP a ve 3. NP. Ze severní strany bude přistavěno schodiště, odstraněna stávající rampa a realizována nová zdvihací plošina se schodištěm. V suterénních prostorách budou umístěny dílny, klubové místnosti a technické zázemí. Ve všech poschodích budou prostory pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stavební společnost VARO, s.r.o.
2022-04-22   Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP (Statutární město Karlovy Vary)
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení a zprovoznění staveb, které jsou zahrnuty do akce s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“. Stavby jsou výsledkem stavebních a montážních prací a související projektové a inženýrské činnosti vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (ZD). VZ „Karlovy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stavební společnost VARO, s.r.o.