Impedanční tomograf

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému průmyslového tomografu pro studium vícefázového proudění bez možnosti optického přístupu, sledování procesů míchání, filtrace, sedimentace, separace a krystalizace (dále jen „systém“). Systém musí být schopen provádět odporová tomografická měření dle požadavků zadavatele, které definovány v rámci technické specifikace a které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Termín
Lhůta pro podání nabídek byla 2023-06-19. Veřejná zakázka byla zveřejněna na 2023-05-17.

Dodavatelé
V rozhodnutích o udělení zakázky nebo v jiné zadávací dokumentaci jsou uvedeni tito dodavatelé:
Kdo?

Cože?

Kde?

Historie zadávání veřejných zakázek
Datum Dokument
2023-05-17 Oznámení zadávacího řízení
2024-01-17 Oznámení o zadání zakázky
Oznámení zadávacího řízení (2023-05-17)
Zadavatel
Jméno a adresy
Název: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Národní registrační číslo: 68407700
Poštovní adresa: Jugoslávských partyzánů 1580/3
Poštovní město: Praha 6
Poštovní směrovací číslo: 160 00
Země: Česko 🇨🇿
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Koudelková
Telefon: +420 224359765 📞
E-mail: monika.koudelkova@fs.cvut.cz 📧
Region: Hlavní město Praha 🏙️
ADRESA URL: https://www.fs.cvut.cz/ 🌏
Adresa profilu kupujícího: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT 🌏
Komunikace
Adresa URL dokumentů: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT 🌏
Adresa URL účasti: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT 🌏

Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Název: Impedanční tomograf
Produkty/služby: Skenery 📦
Krátký popis:
“Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému průmyslového tomografu pro studium vícefázového proudění bez možnosti optického přístupu, sledování procesů...”    Zobrazit více

1️⃣
Místo plnění: Hlavní město Praha 🏙️
Hlavní místo nebo místo plnění:
“České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, PSČ 160 00”
Popis veřejné zakázky:
“Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému průmyslového tomografu pro studium vícefázového proudění bez možnosti optického přístupu, sledování procesů...”    Zobrazit více
Kritéria pro udělení ceny
Cena
Doba trvání smlouvy, rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému
Níže uvedený časový rámec je vyjádřen v měsících.
Popis
Doba trvání: 6
Rozsah veřejné zakázky
Informace o fondech Evropské unie:
“Rozvoj infrastrukturního zázemí DSP na ČVUT (reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006347)”

Právní, ekonomické, finanční a technické informace
Podmínky účasti
Seznam a stručný popis podmínek:
“Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů...”    Zobrazit více

Postup
Typ postupu
Otevřený postup
Administrativní informace
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 2023-06-19 10:00 📅
Jazyky, ve kterých lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: čeština 🗣️
Jazyky, ve kterých lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: angličtina 🗣️
Podmínky pro zahájení nabídkového řízení: 2023-06-19 10:00 📅
Podmínky pro otevírání nabídek (Informace o oprávněných osobách a postupu otevírání nabídek):
“Otevírání Nabídek je z důvodu umožnění příjmu Nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání Nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.”

Doplňující informace
Tělo recenze
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Postup přezkoumání
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení:
“Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení...”    Zobrazit více
Služba, u které lze získat informace o přezkumném řízení
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Zdroj: OJS 2023/S 097-303866 (2023-05-17)
Oznámení o zadání zakázky (2024-01-17)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Krátký popis:
“Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému průmyslového tomografu pro studium vícefázového proudění bez možnosti optického přístupu, sledování procesů...”    Zobrazit více
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 2 244 100 💰
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému průmyslového tomografu pro studium vícefázového proudění bez možnosti optického přístupu, sledování procesů...”    Zobrazit více

Postup
Administrativní informace
Předchozí publikace týkající se tohoto postupu: 2023/S 097-303866

Zadání zakázky

1️⃣
Datum uzavření smlouvy: 2023-12-20 📅
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z jiných členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze zemí mimo EU: 0
Počet nabídek přijatých elektronickými prostředky: 1
Název a adresa dodavatele
Název: Narran s.r.o.
Národní registrační číslo: 01835483
Poštovní adresa: Bayerova 802/33
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 602 00
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 604807488 📞
E-mail: info@narran.cz 📧
Region: Jihomoravský kraj 🏙️
ADRESA URL: https://www.narran.cz 🌏
Dodavatel je malý nebo střední podnik
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 2 244 100 💰
Zdroj: OJS 2024/S 015-040491 (2024-01-17)