Dodavatel: Narran s.r.o.

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Narran s.r.o.

2023-05-17   Impedanční tomograf (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému průmyslového tomografu pro studium vícefázového proudění bez možnosti optického přístupu, sledování procesů míchání, filtrace, sedimentace, separace a krystalizace (dále jen „systém“). Systém musí být schopen provádět odporová tomografická měření dle požadavků zadavatele, které definovány v rámci technické specifikace a které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Narran s.r.o.
2023-03-14   UTB - CO2 lasery (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru, pořizovaného pro potřeby ateliéru Produktový designu a CO2 laseru a balíčku materiálů, pořizovaného pro účely realizace projektu č.: FSR-ST-2022/001 “Talent, ideje a robota...” Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Narran s.r.o.
2021-09-15   Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti (Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ABB s.r.o. KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. Narran s.r.o. SPACE s.r.o.