Zajištění servisu nemocničního informačního systému UNIS

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb nemocničního informačního systému UNIS. Dodavatel bude zajišťovat maintenance, podporu provozu, servis, rozvoj systému a poskytování dalších služeb (podrobně viz zadávací dokumentace).

Termín
Lhůta pro podání nabídek byla 2023-12-04. Veřejná zakázka byla zveřejněna na 2023-11-02.

Dodavatelé
V rozhodnutích o udělení zakázky nebo v jiné zadávací dokumentaci jsou uvedeni tito dodavatelé:
Kdo?

Cože?

Kde?

Historie zadávání veřejných zakázek
Datum Dokument
2023-11-02 Oznámení zadávacího řízení
2024-01-10 Oznámení o zadání zakázky
Oznámení zadávacího řízení (2023-11-02)
Zadavatel
Jméno a adresy
Název: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Národní registrační číslo: 00064173
Poštovní adresa: Šrobárova 1150/50
Poštovní město: Praha
Poštovní směrovací číslo: 10034
Země: Česko 🇨🇿
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Zachovalová
Telefon: +420 267163775 📞
E-mail: lenka.zachovalova@fnkv.cz 📧
Region: Hlavní město Praha 🏙️
ADRESA URL: http://www.fnkv.cz 🌏
Adresa profilu kupujícího: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNKV 🌏
Komunikace
Adresa URL dokumentů: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNKV 🌏
Adresa URL účasti: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNKV 🌏

Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Název: Zajištění servisu nemocničního informačního systému UNIS 2023_068_00_00
Produkty/služby: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora 📦
Krátký popis:
“Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb nemocničního informačního systému UNIS. Dodavatel bude zajišťovat maintenance, podporu provozu,...”    Zobrazit více
Odhadovaná hodnota bez DPH: CZK 46 000 000 💰

1️⃣
Další produkty/služby: Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora 📦
Místo plnění: Hlavní město Praha 🏙️
Hlavní místo nebo místo plnění: sídlo zadavatele
Popis veřejné zakázky:
“Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb nemocničního informačního systému UNIS. Dodavatel bude zajišťovat maintenance, podporu provozu,...”    Zobrazit více
Kritéria pro udělení ceny
Cena
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 46 000 000 💰
Doba trvání smlouvy, rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému
Níže uvedený časový rámec je vyjádřen v měsících.
Popis
Doba trvání: 36

Právní, ekonomické, finanční a technické informace
Podmínky účasti
Seznam a stručný popis podmínek:
“Profesní způsobilost prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové...”    Zobrazit více
Technická a odborná způsobilost
Kritéria výběru uvedená v zadávací dokumentaci

Postup
Typ postupu
Otevřený postup
Administrativní informace
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 2023-12-04 10:00 📅
Jazyky, ve kterých lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: čeština 🗣️
Podmínky pro zahájení nabídkového řízení: 2023-12-04 10:30 📅

Doplňující informace
Tělo recenze
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Postup přezkoumání
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení:
“Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení...”    Zobrazit více
Služba, u které lze získat informace o přezkumném řízení
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Zdroj: OJS 2023/S 214-674802 (2023-11-02)
Oznámení o zadání zakázky (2024-01-10)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 46 860 000 💰

Postup
Administrativní informace
Předchozí publikace týkající se tohoto postupu: 2023/S 214-674802

Zadání zakázky

1️⃣
Číslo smlouvy: 2023_068_00_00
Název: Zajištění servisu nemocničního informačního systému UNIS
Datum uzavření smlouvy: 2023-12-22 📅
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z jiných členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze zemí mimo EU: 0
Počet nabídek přijatých elektronickými prostředky: 1
Název a adresa dodavatele
Název: Steiner, s.r.o.
Národní registrační číslo: 26488931
Poštovní adresa: Jevanská 2423/10
Poštovní město: Praha - Strašnice
Poštovní směrovací číslo: 10000
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 604487664 📞
E-mail: david@steiner.cz 📧
Region: Hlavní město Praha 🏙️
Dodavatel je malý nebo střední podnik
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 46 000 000 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 46 860 000 💰
Zdroj: OJS 2024/S 010-024983 (2024-01-10)
Související vyhledávání 🔍