Dodavatel: Steiner, s.r.o.

13 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Steiner, s.r.o.

2023-11-02   Zajištění servisu nemocničního informačního systému UNIS (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb nemocničního informačního systému UNIS. Dodavatel bude zajišťovat maintenance, podporu provozu, servis, rozvoj systému a poskytování dalších služeb (podrobně viz zadávací dokumentace). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2023-10-06   Servisní podpora a rozvoj systémů UNIS (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky je zajištění poskytování služeb maintenance, podpory provozu, servisu a rozvoje systémů UNIS (laboratorního a transfúzního systému a podpůrných systémů) Ústavu hematologie a krevní transfuze dle podmínek zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2023-03-13   FN Motol - Servis Nemocničního informačního systému (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb maintenance, podpory provozu, servisu a rozvoje nemocničního informačního systému - moduly pracovišť komplementu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2023-01-25   Servis Nemocničního informačního systému - UNIS (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb maintenance, podpory provozu, servisu a rozvoje nemocničního informačního systému - UNIS. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2022-11-07   Servis Nemocničního informačního systému - Moduly pracovišť komplementu (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb maintenance, podpory provozu, servisu a rozvoje nemocničního informačního systému - moduly pracovišť komplementu. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2021-10-27   Laboratorní informační systém (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Účelem veřejné zakázky je dodávka a implementace Laboratorního informačního systému (dále také „LIS“) pro řešení následujících, vzájemně propojených oblastí činností zadavatele: LIS Biobanking, LIS Vertikální audit / Skladové hospodářství, LIS Kontrola kvality (QoC), Řízená laboratorní dokumentace a LIS pro imunogenetiku a integrace se stávajícími systémy v ÚHKT. Předmětem veřejné zakázky je pro LIS Biobanking zajištění řízení a kontrolu procesů Bio banking mezi LIS a roboticky řízeným skladem (stávající … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2021-06-22   Integrační platforma a centrální funkce IS ESB (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému Enterprise Service Bus (dále také jen „IS ESB“) jako základního prvku výměnné sítě zdravotnických informací. Součástí řešení je vytvoření integrační vrstvy informačních systémů zadavatele (dále jen „IS FNB“) založené na ESB, Master Patient Indexu (dále též jen „MPI“), Centrálního registru zdravotní dokumentace, standardizovaných datových rozhraní pro účely sdílení dat s dalšími poskytovateli zdravotní péče a poskytování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2021-06-22   Elektronizace zdravotnické dokumentace IS EZD (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému elektronické zdravotní dokumentace (dále také jen „IS EZD“ nebo „EZD“) jako nástroje, který zajistí elektronické vedení zdravotnické dokumentace, která bude splňovat účel zdravotnický (monitorování poskytnuté péče v reálném čase dle platné legislativy), kontrolní (bezprostřední přístup managementu i oprávněných lékařů a zdravotnických pracovníků zadavatele ke zdravotnické dokumentaci), důkazní (provedená péče se generuje a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2020-12-04   Modernizace a rozvoj SONIS Masarykova onkologického ústavu (3. vyhlášení) (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka a implementace specializovaného onkologického nemocničního informačního systému a provedení souvisejících dodávek a služeb za podmínek a v rozsahu uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o dodávce a implementaci specializovaného onkologického nemocničního informačního systému). Předmětem veřejné zakázky jsou dále služby k zajištění životního cyklu specializovaného onkologického nemocničního informačního systému v rozsahu a za podmínek … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2020-04-20   Dodávka SW části I. - modernizace laboratorního informačního systému II (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce laboratorního informačního systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2019-08-07   Zajištění podpory a rozvoje nemocničního informačního systému (UNIS FNKV) na období 48 měsíců (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a rozvoje nemocničního informačního systému UNIS Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále jen „FNKV“) na dobu 48 měsíců. FNKV využívá nemocniční informační systém UNIS od roku 1992 a v současné době jsou do tohoto informačního systému zapojena všechna zdravotnická pracoviště FNKV. UNIS je aktuálně využíván více než 2000 uživateli FNKV a jedná se o klíčový informační systém FNKV. Součástí plnění je zajištění údržby SW UNIS včetně údržby SW UNIS v souladu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2018-01-30   Společný laboratorní systém FN Brno II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky s názvem je dodávka laboratorního informačního systému, poskytnutí práv užití a poskytování služeb v souvislosti s provozem a rozvojem tohoto informačního systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2015-05-18   Zajištění podpory a rozvoje nemocničního informačního systému (UNIS FNKV) na období 48 měsíců (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a rozvoje nemocničního informačního systému UNIS FNKV na dobu 48 měsíců. FNKV využívá nemocniční informační systém UNIS od roku 1992 a v současné době jsou do tohoto informačního systému zapojena všechna zdravotnická pracoviště FNKV. UNIS je aktuálně využíván více než 2 000 uživateli FNKV a jedná se o klíčový informační systém FNKV. Součástí plnění je zajištění údržby SW UNIS včetně údržby SW UNIS v souladu s platnými právními předpisy, zajištění systémové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.