Dodavatel: Actinet Informační systémy s.r.o.

5 archivované veřejné zakázky

Actinet Informační systémy s.r.o. byla v minulosti dodavatelem rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení, sítěsíťová zařízení.

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Actinet Informační systémy s.r.o.

2023-03-14   Podpora Firewallů Checkpoint, F5 a Flowmon systému II (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění maintenance (podpory výrobce) stávajících aktivních prvků datové sítě Checkpoint, F5 a Flowmon a servisní podpory pro náhlé závady na HW a SW spojené s provozem těchto zařízení v síti zadavatele. Bližší specifikace je obsažena v přílohách závazného návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Actinet Informační systémy s.r.o.
2022-07-12   Technologie F5 pro kritickou infrastrukturu (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na dodávky aktivních síťových prvků výrobce F5, Inc., (dále též „technologie F5“) pro kritickou infrastrukturu a související plnění. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a dílčích zakázek a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v části 3 a části 4 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Actinet Informační systémy s.r.o.
2021-09-17   Smluvní technická podpora interních systémů - Technologie F5 (Správa základních registrů)
Smluvní technická podpora HW technologie F5 na období od 1.1.2022 do 31.12.2025 s garancí parametrů poskytovaných služeb (SLA). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Actinet Informační systémy s.r.o.
2017-07-31   Rozšíření systému pro segmentaci datové sítě (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.))
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozšíření stávajícího systému segmentace datové sítě spočívajícího v dodání jednoho provozního clusteru FW a jednoho testovacího clusteru včetně komplexní integrace do stávajícího řešení zadavatele. Obecnou funkcí systému je poskytnutí datové konektivity mezi různými segmenty sítě zadavatele a zajištění dostatečné propustnosti jak mezi stávajícími datovými segmenty, tak i dostatečné výkonové rezervy pro budoucí segmenty a/nebo navyšování datových toků ve … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Actinet Informační systémy s.r.o.
2012-04-02   Segmentace sítě (Řízení letového provozu České republiky, státní podnik)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka segmentace datové sítě včetně poskytování její servisní podpory. Obecnou funkcí systému je poskytnutí datové konektivity mezi různými sítěmi zadavatele a zajištění dostatečné kapacity jak datových sítí stávajících, tak nově vytvořených a rezervace dostatečného prostoru pro tvorbu sítí budoucích. Zásadním předpokladem projektu je dodržení bezpečnostních zásad a eliminace bezpečnostních rizik jak ve smyslu safety tak i security. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Actinet Informační systémy s.r.o.