2023-03-16   RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠTĚNÍ PRODUKTŮ CLOUDERA (ČEZ, a. s.)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující rámcové smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění licencí (práva užití) produktů Cloudera. Pro zajištění Předmětu veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním Dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adastra, s.r.o.
2023-01-24   Analýza datových potřeb justice (Ministerstvo spravedlnosti)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování datové analýzy (podrobná identifikace procesů, zákonných povinností, předchozích projektů a existujících zdrojů dat), vytvoření koncepce využití a publikace dat justice včetně dopadů na organizaci a zadání věcné a technické specifikace veřejné zakázky pro vytvoření datového skladu justice odpovídající této koncepci. Dále bude součástí konzultační služba při realizaci předmětu veřejné zakázky, která bude součástí ceny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adastra, s.r.o.
2021-05-12   Informační systém pro plánování výroby - ISV (ČEZ, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je analýza, vytvoření, implementace a technická podpora software pro plánování výroby pro elektrárny Skupiny ČEZ. Podrobnosti v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adastra, s.r.o.
2021-03-23   Budování a rozvoj datové platformy (ČEZ Prodej, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění implementačních služeb pro systémy datové platformy. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně třemi (3) účastníky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adastra, s.r.o. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Profinit EU, s.r.o.
2021-03-19   Zajištění odborných služeb k vytvoření integrační vrstvy (Česká republika - Generální finanční ředitelství)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy o poskytování odborných služeb spočívajících v poskytování následujících činností: a) poskytování odborných služeb spočívajících v poskytování konkrétních odborných činností za účelem vytvoření integrační vrstvy datového skladu dle bližší specifikace uvedené v Příloze č. 1 Přílohy č. 10 ZD, a to prostřednictvím vývojového týmu dodavatele, včetně implementace, kterou se rozumí provedení činností potřebných k vytvoření a uvedení integrační vrstvy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adastra, s.r.o.
2020-10-15   Realizace IT změn (ČEZ Prodej, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění implementačních služeb pro zákaznické informační systémy včetně integračních a backendových částí. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně čtyřmi (4) Účastníky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Adastra, s.r.o. KPMG Česká republika, s.r.o. Tekies s.r.o. Trask solutions a.s. TrustSoft, s.r.o.