Dodavatel: Amun Pro s. r. o.

Jedna archivovaná veřejná zakázka

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Amun Pro s. r. o.

2023-03-16   KŘP Msk - Moravská Ostrava, Dr. Malého v Ostravě - příprava dokumentace pro provedení stavby (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně zoologického posudku, rozpočtu stavebních prací, samostatného vypracování pasportní projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), architektonického řešení objektu včetně zpracování vnitřních dispozic rozmístění nábytku a dále pak Průkazu energetické náročnosti budovy, Energetického štítku, Energetického posudku, Závazného stanoviska orgánu památkové péče, Koordinované stanovisko … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amun Pro s. r. o.