2023-02-27   Realizace expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře (Město Kutná Hora)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba, dodávka, odborná montáž, instalace a zprovoznění expozičních prvků s grafickými prvky a prvky audiovizuálními a dalších součástí multimediální interaktivní expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře na předem určeném místě dle projektové dokumentace (dále zkráceně: „expozice“), a to formou komplexní dodávky „na klíč“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AQ audio studio s.r.o.
2022-12-05   Muzeum Komenského Přerov-Rekonstrukce budovy ORNIS, stálá expozice „Ptáci České republiky“ (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stálé expozice ptactva, která bude umístěna v prostorách I. NP stávajícího objektu ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově, ve dvou propojených místnostech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AQ audio studio s.r.o.
2022-08-30   PODPORA SOCIALIZACE A INTERAKTIVITY EXPOZICE NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU II. SVĚTOVÉ VÁLKY A VÝSTAVNÍCH PROSTOR SPRÁVNÍ... (Slezské zemské muzeum)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci vybavení Národního památníku I. světové války v Hrabyni. Předmětem zakázky je dodávka a instalace AV vybavení nové expozice vč. souvisejících prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AQ audio studio s.r.o.
2021-11-01   „Muzeum Komenského Přerov - Rekonstrukce budovy ORNIS - vybavení výstavních sálů nového objektu AV technikou a osvětlením" (Olomoucký kraj)
Projekt vybavení expozice a výstavních sálů AV technikou a osvětlením navazuje na stavební projekt napájecích rozvodů 230V a datových rozvodů nového objektu a stávajícího objektu ORNIS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AQ audio studio s.r.o.
2021-06-21   „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy, instalace a zprovoznění do muzejních expozic a souvisejících nevýstavních prostor v objektech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04, Zámek 1, 386 01 Strakonice, dle projektové dokumentace, schématu zapojení a technické zprávy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AQ audio studio s.r.o.
2020-07-08   Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice (Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: Část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, Část 2 - Audio, video a informační technika, Část 3 - Speciální efekty, Část 4 - Realizace expozic, Část 5 - Mobiliář, Část 6 - Stínící technika. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána pouze část 1, 2 a 3 veřejné zakázky. Popis jejich předmětu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "ETNA" spol. s r.o. AQ audio studio s.r.o.
2019-11-20   „Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘“ (Město Kutná Hora)
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v NKP Vlašský dvůr. Tato veřejná zakázka na realizaci a vybavení expozic je zadavatelem rozdělena a zadávána po částech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: „M plus", spol. s.r.o. AQ audio studio s.r.o. AQ audio studio, s.r.o. M Plus spol. s r.o. Pokorny film, s.r.o.