2023-09-05   Audiovizuální technika simulačního centra (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení audiovizuálního vybavení pro provoz simulačního centra. Jedná se o zařízení k zajištění obrazového a zvukového záznamu z průběhu simulované události, kdy tento záznam bude primárně sloužit k detailnímu rozboru průběhu simulace při následném debriefingu. Krom záznamu je také požadována možnost sledování průběhu simulované události v debriefingové místnosti v reálném čase. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-08-16   Dodávka a instalace audiovizuální techniky II (Univerzita Pardubice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky. Součástí dodávky je instalace, uvedení do provozu a nakonfigurování, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-08-15   ZŠ a MŠ Povrly – škola 21. století (Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je: • zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury školy, • komplexní rekonstrukce multifunkční odborné učebny, • komplexní rekonstrukce odborné učebny cizích jazyků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-08-07   ZŠ Sirotkova, vybavení učeben odborných předmětů – nábytek, pomůcky a informační a komunikační technologie 2023 (Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, pomůcek a informačních a komunikačních technologií pro učebny odborných předmětů na Základní škole Sirotkova 36. Nábytek, pomůcky a informační a komunikační technologie jakož i místo jejich instalace a jejich rozmístění v rámci budovy jsou specifikovány v přílohách č. 7, 8 a 9 této zadávací dokumentace, další požadavky zadavatele na předmět plnění je specifikován v příloze č. 10 této zadávací dokumentace, kterou tvoří „Požadavky zadavatele na předmět plnění“. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. iTsk s.r.o. MY DVA holding a.s.
2023-06-27   Modernizace odborných učeben I. etapa (Statutární město Ústí nad Labem)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení pro pět odborných učeben na čtyřech základních školách, potřebné pro realizaci projektu „Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí na Labem – I. etapa“ spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jedná se o učebny přírodovědné, jazykové, IT a digitálních technologií a zároveň o řešení konektivity daných škol včetně řešení bezbariérovosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Av Media Systems, a.s. Horizont - Nare s.r.o. TERMOCON s.r.o.
2023-06-22   Modernizace odborných učeben ZŠ Želiv – dodávka pomůcek (Obec Želiv)
Předmětem této veřejné zakázky je ve všech čtyřech částech zakázky dodávka nového vybavení pro základní školu v Želivě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. Růžovka.cz a.s.
2023-06-21   Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání, ZŠ Ivančická – dodávka vybavení (Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace)
Část 1 – AV technika Předmětem plnění je dodávka a instalace nové a nepoužité AV techniky, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2a zadávací dokumentace „Příloha č. 2a Položkový rozpočet – část 1“ a v technických zprávách, které tvoří přílohu č. 7a zadávací dokumentace „Příloha č. 7 Technické zprávy“. Část 2 – Nábytek Předmětem plnění je dodávka a instalace nového a nepoužitého nábytku, podrobně popsáno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2b zadávací dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. MY DVA holding a.s.
2023-06-06   Pořízení ICT a další AV techniky na SZŠVOŠZ (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň)
Předmětem části 1 této veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení - PC 53 kusů, monitor 53 kusů, fotoaparát s objektivem 1 kus, dataprojektor 4 kusy. Předmětem části 2 této VZ je dodávka virtuální reality - brýle pro VR 30 kusů, úložný box 3 kusy, ovládací tablet 3 kusy, řídící a ovládací tablet 3 kusy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. Topsoft JKM spol. s r.o.
2023-05-29   Dodávka AV a IT techniky pro potřeby onlinehybridní výuky na PdF (Univerzita Hradec Králové)
Základem dodávky bude streamovací systém podporující možnost online vysílání výuky na běžně dostupných platformách, možnost ukládání pořizovaného záznamu na interní/externí úložiště. Celý streamovací systém bude ovládán pomocí dodané a naprogramované řídící jednotky. Dodávka bude dále obsahovat potřebnou audio-video techniku (ozvučení učebny, zobrazovací techniku - displaye, kameru pro snímání obrazu, mikrofony). Doplňkově bude dodávka obsahovat konferenční jednotku pro minimálně 24 účastníků. Dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-05-18   Rekonstrukce kulturního domu - technické vybavení (Město Zábřeh)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání technického vybavení v rámci rekonstrukce kulturního domu v Zábřehu. Jedná se o část „D.2.2 Technické vybavení“ projektové dokumentace „Stavební úpravy a dostavba kulturního domu v Zábřehu, I. etapa – rekonstrukce velkého sálu a zázemí“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-05-11   Dodávka a montáž videokonferenčního systému pro zasedací místnost rektorátu (Univerzita Hradec Králové)
Předmětem plnění je dodávka AV a IT techniky včetně montáže, zapojení i zprovoznění řídicího systému a proškolení. Základem dodávky bude videokonferenční systém podporující možnost online vysílání na běžně dostupných platformách s možností ukládání pořizovaného záznamu na interní/externí úložiště. Počítá se s bezdrátovými konferenčními jednotkami s dotykovým panelem, reproduktorem, mikrofonním konektorem, a to v počtu 10-ti kusů. Dodávka bude dále obsahovat potřebnou audio-video techniku - zejm. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-05-04   Tanvald – ZŠ Sportovní – moderní odborné učebny (Město Tanvald)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace vybavení tří odborných učeben v objektu Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace. Předmětem plnění jsou stavební úpravy prostor tři učeben, včetně elektro rozvodů (silno a slaboproud), osvětlení, instalace vnitřních vodovodů a vnitřní kanalizace, a dodávky a montáže vybavení (AV technika (koncové prvky, nábytek, stínicí technika). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-04-26   Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové (Město Dačice)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové specializované jazykové učebny s výukou robotiky a přilehlého kabinetu realizací vzájemně provázaných: - stavebních prací při stavebních úpravách této učebny a kabinetu (není předmětem tohoto zadávacího řízení), - dodávky IT technologií včetně příslušného software, jejich instalace, napojení na příslušné rozvody a funkčního oživení a zprovoznění (JE PŘEDMĚTEM TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ), - dodávky nábytku, jeho montáže, instalace a napojení na příslušné rozvody … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-04-25   LFP - U2 vybavení – Dodávka AV techniky – interaktivní displeje – opakovaná II (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interaktivních displejů a další audiovizuální techniky pro místnosti v objektu zadavatele UniMeC II. Požadovaný předmět plnění je specifikován přílohou č. 2 (specifikace předmětu dodávky - položkový výkaz), a předpokládané rozmístění jednotlivých položek předmětu plnění pak přílohou č. 6 (Výkres s předpokládaným rozmístěním předmětu plnění). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-04-25   Revitalizace učeben AV technikou na budově S (Univerzita Hradec Králové)
Za účelem revitalizace učeben na budově S Zadavatel vyhlašuje tuto veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou dodávky AV techniky a doprovodné související služby tak, aby byly nově vybavené místnosti (učebny, aula) plně funkční. Zejm. bude dodáno 10 sad AV vybavení, v učebnách budou nainstalovány nové řídící systémy AV techniky atp. - popis požadovaného plnění a jejich specifikace je obsažen v Příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i související doprovodné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-03-08   Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2-IT (Statutární město Děčín)
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-03-08   Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5-IT (Statutární město Děčín)
Zlepšení vybavení učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Modernizace učeben v ZŠ je rozdělena na 3 části (jako 3 samostatná zadávací řízení-stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2023-03-01   Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové (Město Dačice)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové specializované jazykové učebny s výukou robotiky a přilehlého kabinetu realizací vzájemně provázaných: - stavebních prací při stavebních úpravách této učebny a kabinetu, - dodávky IT technologií včetně příslušného software, jejich instalace, napojení na příslušné rozvody a funkčního oživení a zprovoznění, - dodávky nábytku, jeho montáže, instalace a napojení na příslušné rozvody, - dodávky robotických sad a sestav vč. příslušného software, - dodávky SW pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. SANTAL spol. s r. o.
2023-01-26   Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová - vybavení (Statutární město Liberec)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Jabloňová. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborných učeben, tak běžné vybavení učeben (katedry, židle apod.). Dodávka vybavení je realizována v rámci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová". Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-12-23   Dodávka hardware a výukových pomůcek (Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky a hardware vč. licencí a dodávka výukových pomůcek dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. Z + M Partner, spol. s r.o.
2022-11-01   Audiovizuální technika (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení místností audiovizuální technikou, a to včetně její dopravy a instalace (dále jen „AV technika“). Požadavky Zadavatele na AV techniku jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-09-27   „Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - ostatní hardwarové vybavení“ (Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového hardwarového vybavení. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 4 - Technické specifikaci a v příloze č. 6 - Návrhu kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-09-26   Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubice - dodávka audiovizuálního vybavení (Statutární město Pardubice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuálního vybavení a souvisejících dodávek vybavení do novostavby objektu Centrálních polytechnických dílen (dále jen „CPD“) a Galerie města Pardubice (dále jen „GAMPA“). Veřejná zakázka v rámci jednoho zadávacího řízení je rozdělena na 4 částí: ČÁST 1: Prostorová akustika ČÁST 2: AV vybavení - ostatní ČÁST 3: PC technika ČÁST 4: Zpracování výukových kurzů Dodavatel může podat nabídku na všechny 4 části veřejné zakázky nebo na jakoukoli z výše … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. Aveton s.r.o. Everesta, s.r.o.
2022-09-14   Vybavení do centra digi a robotiky - ICT vybavení III: část 3 - periferní zařízení (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro centrum digitalizace a robotiky. Podrobná specifikace dodávky je součástí přílohy č. 3 ZD. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-09-14   Vybavení do centra digi a robotiky - ICT vybavení III: část 2 - virtuální a argumentovaná realita (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro centrum digitalizace a robotiky. Podrobná specifikace dodávky je součástí přílohy č. 3 ZD. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-09-14   Vybavení do centra digi a robotiky - ICT vybavení III: část 4 - robotika (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro centrum digitalizace a robotiky. Podrobná specifikace dodávky je součástí přílohy č. 3 ZD. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-09-14   Vybavení do centra digi a robotiky - ICT vybavení III: část 1 - informační technologie (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro centrum digitalizace a robotiky. Podrobná specifikace dodávky je součástí přílohy č. 3 ZD. Jedná se o část veřejné zakázky, která je zadávána v samostatném zadávacím řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-07-13   Dodávka AV techniky pro Nový pavilon FZÚ (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro multimediální sály a místnosti v Novém pavilonu FZÚ včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, zaškolení obsluhy a zajištění servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-06-30   UK2LF - AV technika - TPU, 4. etapa (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky je: A) Nájem AV techniky na dobu určitou, B) Nákup AV techniky, jakožto i související servisní služby. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-05-30   RDS 2.0-Komunikační systém Isko (Pardubický kraj)
Cílem řešení je poskytnout moderní, stabilní a bezpečnou komunikační platformu, která umožní efektivní a intuitivní komunikaci v rámci organizace Pardubického kraje, ale zároveň umožní propojení s externími organizacemi a uživateli (Asociace krajů ČR, MVČR, Krajské hygienické stanice, složky IZS, aj.).Řešení musí zajistit sdílecí, plánovací a komunikační (multikonferenční) funkcionality potřebné pro aktivní zajištění komunikace s ORP. Předmětem veřejné zakázky je dodávka HW, dodávka SW včetně licencí a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-05-27   Multivize - Expozice Návštěvnického střediska (Správa Krkonošského národního parku)
Předmětem VZ je zajištění audiovizuální produkce pro expozici Návštěvnického střediska KRNAP v místě nového návštěvnického centra Správy KRNAP na adrese Husova 213, Vrchlabí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-05-13   Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 1.etapa (Město Litvínov)
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení pro základní školy v Litvínově (ZŠ Podkrušnohorská, ZŠ Ruská), tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, inkoustových multifunkčních tiskáren, dalšího příslušenství a softwarových balíčků. Součástí plnění je též instalace zařízení, kabeláže a zaškolení k příslušným prvkům. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-05-13   Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, dodávky IT - 2.etapa (Město Litvínov)
Jedná se o dodávky multimediálního (IT) vybavení odborných učeben základních škol v Litvínově - ZŠ Hamr a ZŠ Janov, tj. např. dodávky interaktivních tabulí vč. pylonových pojezdů, datových projektorů, počítačů, monitorů, notebooků, tabletů, dobíjecích skříněk pro tablety, záložních zdrojů, úložišť dat, přístupových bodů pro wifi, firewallů, inkoustových multifunkčních tiskáren, dalšího příslušenství a softwarových balíčků. Součástí plnění je též instalace zařízení, kabeláže a zaškolení k příslušným prvkům. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-04-29   Dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb - III (Město Cheb)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vizualizační a výukové techniky pro 2. ZŠ Cheb a 6. ZŠ Cheb. Detailní specifikace a bližší požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny příloze č. 1 ZD - Návrh Kupní smlouvy a její příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-04-27   Podpora polytechnické výchovy a přírodovědných předmětů, ZŠ Kamenná, Aš - dodávka nábytku, IT a vybavení učeben (Město Aš)
Dodávka a montáž vybavení pro učebny: informatiky, dílen, školní kuchyně, fyziky a chemie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. Kecip, s.r.o.
2022-04-14   Infrastruktura ZŠ Chomutov _odborné učebny _audiovizuální technika (Statutární město Chomutov)
Předmětem plnění je dodat a provést montáž audiovizuální techniky pro 19 nových odborných učeben v 9 objektech 8 základních škol v Chomutově, souvisí se stavebními úpravami, dodávkou nábytku, strukturované kabeláže a odborných pomůcek. Podrobnost uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-04-07   Vybavení odborných učeben v Základní škole v ulici J.A. Komenského 474 v Mostě (Statutární město Most)
Předmětem veřejné zakázky je vybavení rekonstruovaných učeben a zajištění konektivity v potřebné kvalitě a kapacitě v každém přípojném místě na základní škole J.A. Komenského v Mostě. Učebny fyziky, chemie, přírodopisu a jazyková učebna budou vybaveny nábytkem, stínící technikou a přístrojovým vybavením v souladu s jejich předmětovým zaměřením. V rámci zajištění plné funkčnosti objektu školy dojde k dodávce a instalaci metalických a optických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými aktivními … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-04-04   Optický lokalizační systém (Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut)
Předmětem zakázky je přesný lokalizační systém pro sledování pohybu pohyblivých částí (mobilní roboty, drony, osoby s markery) uvnitř haly (Testbedu). Systém pracuje s vysokou obnovovací frekvencí a vysokou přesností při zachování možnosti určovat pozici většího množství objektů současně. Systém pracuje pouze na přímou viditelnost, proto musí být nad pracovištěm umístěno značné množství kamer, aby byly vyřešeny problémy se zákryty vlivem strojů, osob apod. Systém bude tvořen na míru pro Testbed. Systém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-03-23   Dodávka ICT vybavení (Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení vč. souvisejících činností uvedených v příloze č. 2 - kupní smlouvě. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-03-21   LFP - ERDF II - AV vybavení simulačního centra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem této zakázky je dodávka a instalace audiovizuální technicky, výpočetní techniky, kamer, ozvučení a dále dodávka, instalace a konfigurace SW simulační systém pro simulační centrum nově budovaného objektu kupujícího UniMeC II. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-03-14   Dodávka, instalace a kalibrace AV techniky do stálé i dočasné expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí (Správa Krkonošského národního parku)
Předmětem této zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění audiovizuální techniky do uvedené stálé expozice, a to včetně aplikace a vzájemné koordinace multimediálních obsahů předaných zadavateli jiným dodavatelem a napojení celku na centrální řídící systém. Přesné umístění technologie, bude upřesněno v koordinaci s řešením interiéru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2022-02-22   IT a AV technika a nábytek do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova (Městská část Praha 13)
Předmětem zakázky je dodávka IT a AV techniky a nábytku do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. MY DVA holding a.s.
2022-01-14   Audiovizuální technika - KD Milovice (Město Milovice)
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce, instalaci a zprovoznění souboru audiovizuální techniky v objektu Kulturního domu Milovice. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2021-12-13   Zájmové vzdělávání ve Středisku volného času v Mostě (Statutární město Most)
Část 1 - stavební část Předmětem plnění této části je provedení rekonstrukce budovy Střediska volného času na adrese Albrechtická 414 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav pavilonu U.1.2., pavilonu CF a venkovního prostoru včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 - Nábytek Předmětem plnění této části je dodávka nábytku, krytů topných těles a stínící techniky do rekonstruovaných místností Střediska volného času na adrese Albrechtická 414 v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arco truhlářství s.r.o. Av Media Systems, a.s. IPSEN, s. r. o.
2021-08-26   Jazykové učebny pro projekt I KAP II Pardubického kraje (Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje o.p.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardware, software a dalšího vybavení jazykových učeben vč. licencí, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodavatel se dále zavazuje v rámci předmětu plnění veřejné zakázky poskytnout zadavateli práce a služby související s dodáním předmětu plnění spočívající zejména v dopravě předmětu plnění do místa plnění, instalaci předmětu plnění a uvedení předmětu plnění do provozu, vč. nastavení dodaných částí předmětu plnění, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2021-07-02   Odborné učebny v ZŠ Počátky_učební pomůcky (Město Počátky)
Dodávka učebních pomůcek do ZŠ Počátky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2021-06-22   Výstavba pavilonu základní školy pro jazykovou, polytechnickou a přírodovědnou výuku - dodávka vybavení učeben (Město Vodňany)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení odborných učeben pavilonu základní školy pro jazykovou, polytechnickou a přírodovědnou výuku, kdy předmětem vybavení těchto učeben jsou dodávky ICT, nábytku, učebních pomůcek a vybavení dílen, včetně montáže, instalace a uvedení do provozu a pomocných souvisejících prací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.
2021-06-16   Vybavení 3D Cave a přírodovědné laboratoře v rámci I-KAP 2 (Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT techniky a softwaru specifikovaná v příloze č. 4 zadávací dokumentace, tj. Technická specifikace a tabulka nabídkové ceny, pro část 1 a pro část 2. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí: 1. Část veřejné zakázky, Robotika, 2. Část veřejné zakázky, ICT. Dodavatel svou nabídku může podat do kterékoliv části či obou části veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AV MEDA SYSTEMS, a.s. Av Media Systems, a.s.
2021-06-16   Vybudování odborných učeben v ZŠ Košetice - vybavení (Obec Košetice)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení, nábytku a školních pomůcek a zařízení určených do odborných učeben ZŠ Košetice a jejich instalace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s. Kanona a.s.
2021-06-09   Systém pro videokonference (ČR – Český úřad zeměměřický a katastrální)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace řešení pro videokonference do stávajícího systémového prostředí Zadavatele, včetně instalace a poskytnutí licencí k souvisejícímu software a poskytování souvisejících služeb. Podrobnosti v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Av Media Systems, a.s.