2023-09-13   Imerzivní ozvučení HDK (Hudební divadlo v Karlíně)
Předmětem veřejné zakázky je koupě imerzivního surround systému ozvučení Hudebního divadla v Karlíně. Celý systém ozvučení musí být koncipován jako pasivní a musí být od stejného renomovaného výrobce se společným managementem v jedné platformě. Pro optimální funkci tohoto zvukového systému je nutno dodržet základní predispozice jeho jednotlivých prvků z hlediska výkonových a vyzařovacích charakteristik, uvedených v zadávací dokumentaci. Kromě dodávky výše uvedeného systému imerzivního ozvučení HDK je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2023-06-12   IT, audio a video technologie pro výuku na HF z NPO (2023) (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka IT pro Hudební fakultu a manažerskou učebnu Divadla na Orlí. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část 1. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka audio techniky pro Hudební fakultu. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze zadávací dokumentace č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace pro část … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s. ELVIA - PRO,spol.s r.o. Engel s.r.o.
2023-05-16   Výměna zvukového a hlasovacího řetězce audiovizuálního systému v jednacím sále zastupitelstva (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění výměny zastaralého zvukového a hlasovacího řetězce audiovizuálního systému v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy za nový (včetně dodání prováděcí projektové dokumentace a statického posudku) a poskytnutí souvisejících servisních služeb a záruky k tomuto novému zvukovému a hlasovacímu řetězci audiovizuálního systému. Těmito souvisejícími službami jsou přítomnost technika zejména v průběhu jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, na vyžádání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2023-05-03   AV technologie pro výuku na HF financované z NPO – streamovací technologie (2023) (Janáčkova akademie múzických umění)
Předmětem plnění je dodávka streamovacích technologií pro učebny Hudební fakulty JAMU, tj. kamer, rekordérů, režií a převodníků. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 - Technická specifikace zařízení a cenová kalkulace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2023-04-27   REKONSTRUKCE KD SLAVIE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - AV TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ (Statutární město České Budějovice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka AV techniky a scénického osvětlení v souvislosti s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci pod názvem Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie, část AV technika a scénické osvětlení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2023-04-03   Doplnění technického vybavení studia Marta financované z NPO (2023) (Janáčkova akademie múzických umění)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální, osvětlovací, zvukové a IT techniky pro studio Marta a knihovnu JAMU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Art Lighting Production, s.r.o. AVT Group a.s. FLAME System s.r.o.
2023-03-06   Modulární systém ozvučení a scénického osvětlení pro areál Výstaviště Praha (Výstaviště Praha, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení modulárního systému ozvučení a scénického osvětlení pro areál Výstaviště Praha. Díky modulárnímu řešení systém umožní variabilní využití v rámci celého areálu (resp. objektů) Výstaviště Praha, a to jako celek, tak i pro případy využití pouze jeho dílčích částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2023-02-21   Vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech, části technologie kina do atria a zatemnění atria (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění je dodávka vybavení interiéru Císařských lázní v Karlových Varech, nacházející se v ulici Mariánskolázeňská č. p. 306/2, 360 01 Karlovy Vary, přičemž je rozdělena do 2 částí: ČÁST A, technologie kina do atria ČÁST B, zatemnění atria Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-12-06   „DODÁVKA MOBILIÁŘE, AV TECHNIKY A DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ K EXPOZICI V NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTCE CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY“ (Karlovarský kraj)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v zajištění výroby, dodávky a instalaci mobiliáře, AV technologie a dalšího zařízení expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary. Mobiliář, AV technologie a další zařízení dle této zadávací dokumentace budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary v historické budově Císařských lázní Karlovy Vary. Předmětem plnění je pak výroba, dodání a instalace uvedeného mobiliáře a dalších zařízení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-11-03   Nákup videokonferenčních jednotek a příslušenství (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je nákup videokonferenčních jednotek s příslušenstvím provozovaných v rámci služby Webex včetně jejich instalace a zprovoznění, a dále zajištění služeb podpory provozu komunikačního prostředí a adopce služby Webex na dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-10-05   AV technologie pro výuku na HF financované z NPO (2022) (Janáčkova akademie múzických umění)
(1) Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka mikrofonů, zesilovačů, mikroportů, studiových sluchátek, audio rekordérů vč. příslušenství. (2) Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka video technologií pro půjčovnu HF, tj. kamer vč. příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s. ELVIA - PRO,spol.s r.o.
2022-08-15   Obnova expozice U6 (Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.)
Předmětem veřejné zakázky je realizace interaktivní výstavní expozice včetně dodávky a instalace audiovizuální techniky pro expozici v rámci projektu Postindustriální dědictví příhraničí, jehož cílem je mj. s úctou k původní funkci a kulturní hodnotě konkrétních objektů pro budoucí generace popsat a zpopularizovat industriální období s důrazem na unikátní propojení výroby od uhlí až k oceli. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-06-30   Ozvučení Masarykova kulturního domu audio a video technika (Město Mělník)
Předmětem zakázky je modernizace audio a video techniky v Masarykově kulturním domě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-05-26   „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku - opakované zadávací řízení“ (Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup přenosového vozu včetně vybavení (kamerové řetězce formátu 4K, bezpilotní kamerové letouny, přívěsné vozidlo), dovybavení TV studia novými technologiemi pro digitální zpracování obrazu a zvuku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-05-04   DODÁVKA DIGITÁLNÍCH ZOBRAZOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Předmětem této Veřejné zakázky jsou dodávky venkovních digitálních zobrazovacích zařízení do city-light vitrín (dále jen „zobrazovací zařízení“) do vybraných zastávkových přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“). Zadavatel pro vyloučení všech pochyb uvádí, že předmětné dodávky nebudou obsahovat instalaci zobrazovacích zařízení. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem dle § 131 ZZVZ, na základě které bude zadavatel vyzývat vybraného dodavatele k dílčímu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-05-02   Dodání a instalace prvků mobiliáře expozice historie města (statutární město Zlín)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky, spočívající v zajištění výroby, dodávky a instalaci (stavebně technologické řešení) následujících částí „Expozice historie města Zlína“: a) zrcadla „minulosti“ v počtu 18 kusů, včetně řídícího systému b) projekční stěna se zrcadlem c) konkávně konvexní stěna s vnějším zrcadlovým povrchem které budou zakomponovány do „Expozice historie města Zlína“ v zámeckém parku Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2022-03-16   „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - audiovizuální technika“ (Olomoucký kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení audiovizuální technikou objektu Červeného kostela v rámci veřejné zakázky: „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2021-10-11   Profesionální 4K monitory (Janáčkova akademie múzických umění)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka profesionálních 4K monitorů pro zajištění odborné výuky na Divadelní fakultě JAMU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2021-10-07   Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm (Město Rožnov pod Radhoštěm)
Dodávky divadelní a podjevištní skladovací technologie, audiovizuální techniky a scénického osvětlení pro novostavbu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Předmět je rozdělen na následující (pod)části zadávané v jednom zadávacím řízení: - 04a Divadelní a podjevištní skladová technologie; - 04b Audio-video technika; - 04c Scénické osvětlení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Art Lighting Production, s.r.o. AVT Group a.s. EST Stage Technology, a.s.
2021-09-07   Pasportizace objektu UK FTVS - areálu Veleslavín do modelu BIM (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu)
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb následující povahy a v následujícím rozsahu: 1. Pořízení laserscan pasportu 2. Vytvoření BIM modelu 3. Následná správa modelů a tvorba projektové dokumentace z BIM modelu jako podklad pro adaptace/rekonstrukce Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2021-06-28   Pronájem videokonferenčních jednotek a příslušenství (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je pronájem videokonferenčních jednotek s příslušenstvím pro provoz v rámci služby Webex, včetně instalace a zprovoznění a služby podpory provozu komunikačního prostředí a adopce služby Webex. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2021-06-22   Streamovací soubor pro Hudební fakultu JAMU (Janáčkova akademie múzických umění)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audio a video technologií (streamovací soubor) pro Hudební fakultu JAMU, Komenského nám. 609/6, Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2021-05-10   Audiotechnologie divadelního sálu DnO, radiostanice a předzesilovače pro DnO, zvukové technologie do učeben a laboratoří (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
1. Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka audiotechnologií divadelního sálu Divadla na Orlí. 2. Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka radiostanic a předzesilovačů vč. příslušenství pro Divadlo na Orlí. 3. Předmětem plnění pro část 3 veřejné zakázky je dodávka ozvučovací techniky do učeben a laboratoří Divadelní fakulty JAMU. 4. Předmětem plnění pro část 4 veřejné zakázky je dodávka záznamové zvukové techniky do učeben a laboratoří Divadelní fakulty JAMU. Předmět plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Audio Partner s.r.o. AVT Group a.s. Prodance, s.r.o.
2021-05-10   Nákup projektorů pro Janáčkovo a Mahenovo divadlo (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks projektorů, jejichž technická specifikace je uvedena v dokumentu „Specifikace nakupovaných projektorů“. Projektory pořizuje zadavatel pro použití: • 1 ks v Janáčkově divadle v Brně, • 2 ks v Mahenově divadle v Brně. Projektory musí být zcela nové, nepoužité. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2020-12-09   Modernizace audiovizuální techniky v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě - opakované zadání (Slezská univerzita v Opavě)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě. Předmět plnění bude financován z prostředků poskytnutých z OP VVV (poskytovatel dotace) na projekt s názvem „Uni Space - zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“, reg. číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2020-10-05   Projektory pro absolventské výkony a videomapping a miniprojektory pro scénografii (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1 je dodávka 2 ks projektorů pro absolventské výkony a videomapping včetně příslušenství. Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2 je dodávka 3 ks miniprojektorů včetně příslušenství pro ateliér scénografie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2020-06-24   Modernizace AV techniky posluchárny 205 v objektu Komenského nám. 609/6, Brno (Janáčkova akademie múzických umění v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace AV techniky posluchárny 205 Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Podrobná specifikace a požadavky na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2020-06-09   UK FTVS - Přetlaková hala (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu)
Přetlaková hala bude sloužit pro výuku házené, florbalu, futsalu, basketbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v zimních měsících, tj. v halové sezoně, ovšem celé hřiště s umělým povrchem bude pro tyto účely využíváno celoročně. Plocha z jemného křemičitého písku východně od přetlakové haly bude určena k výuce beachvolejbalu a beachházené a bude využívána převážně v letních měsících, tj. mimo halovou sezónu. Předmětem této Veřejné zakázky jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2020-01-17   Audiovizuální technika – Centrální předpovědní pracoviště (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a implementace HW a SW vybavení pro prezentaci dat a informací v rámci předpovědní a výstražné služby v návaznosti na IZS a speciální výstupy z oblasti čistoty ovzduší a Smogový varovný a regulační systém (SVRS). Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a jejich přílohách. CPV kódy: 32232000-8 – Zařízení pro videokonference 32321200-1 – Audiovizuální přístroje 32351000-8 – Příslušenství pro zvuková a video … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2019-10-30   Dodávka AVT pro Komplexní simulační centrum MU (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro novostavbu Komplexního simulačního centra MU, a to výukové audiovizuální techniky a simulační audiovizuální techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: 1. Část A – Výuková AVT 2. Část B – Simulační AVT Minimální požadavky na předmět každé z částí veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s. AVT Group, a.s.
2019-08-01   Dodávka a montáž AV zařízení do expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea (Národní muzeum)
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí dodávku AV techniky, její instalaci a zprovoznění v prostoru multimediální expozice ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea dle přiložené projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující dodávky: Realizace interiéru expozice ve spojovací chodbě dle projektové dokumentace: – dodávka, instalace a kalibrace projektorů, synchronizace a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2019-07-22   Záznamová a zobrazovací zařízení (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení pro pořizování, zpracování a prezentaci digitálních audio a video záznamů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2018-06-27   Modernizace a revitalizace učebních prostor PEF (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dovybavení učeben, seminárních prostor, přednáškových sálů, zasedacích místností a komunikačních prostor výukovými systémy včetně jejich instalace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2018-01-23   ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – koncové prvky zvuku (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení objektu Národního divadlo Brno, konkrétně budova Janáčkova divadla, Roosveltova č. p. 31/7, koncovými prvky zvuku, a to zejména prvky výkonového ozvučení, mixážními pulty, mikrofonním bezdrátovým systémem, mikrofony pro studio, vybavení zkušeben a ostatním zvukovým vybavením. Kompletní popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1A v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2017-12-14   Audiovizuální technika (AVT) (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dovybavení učeben, seminárních prostor, přednáškových sálů, Zasedacích místností a kancelářských prostor audiovizuální technikou, včetně její instalace, a to pro Provozně ekonomickou fakultu a Fakultu životního prostředí. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je v přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2016-08-15   Rekonstrukce a obnova světelného a video systému Mahenova divadla (Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
Předběžný rozsah: Smyslem instalace a obnovy je vybudovat a oživit jednotný řídící systém odbavení videoprojekcí, světelných zařízení a spínaných okruhů z jednoho pracoviště v osvětlovací kabině i z prostoru dočasného technologického pracoviště v hledišti a vybudování monitorovacího systému dohledových kamer pro odbavení představení. Vypracování projektové dokumentace a realizační dokumentace. Předání a zaškolení uživatelů. Předpokládaný rozsah dodávky: Řídící osvětlovací pult; Zájezdový a záložní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2016-04-04   Konferenční sál – rozšíření stávajících sálů s Video Wall na Aulu v budově A (Česká republika – Justiční akademie)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace audiovizuální techniky s digitální distribucí AV signálu v Aule Justiční akademie budovy „A“. Zadavatel požaduje komplexní dodávku včetně zajištění plné funkčnosti, a to bez dalších dodatečných nákladů ze strany zadavatele. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky bude dán zejména technickými podmínkami pro plnění veřejné zakázky, případně dalšími podmínkami stanovenými zadavatelem, zejména pak obchodními a platebními. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2015-12-14   Doplnění AV techniky – rozšíření stávajících sálů s videostěnami (Česká republika – Justiční akademie)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení umožňujícího on-line audiovizuální přenos přednášek bez nutnosti další obsluhy, a to v odpovídající (požadované) kvalitě (dále jen „Dílo“). Součástí plnění této veřejné zakázky je rovněž poskytnutí služeb spočívajících v instalaci Díla, jeho zprovoznění, zaškolení uživatelů, zpracování dokumentace předávaného řešení, poskytnutí záruky, garance pozáručního servisu, jakož i další služby uvedené v závazném návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s.
2015-05-21   HUBRU – Laboratoř pro studium lidského chování (CZ.1.05/4.1.00/16.0352) (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění je dodávka a instalace technologie pro Laboratoř pro studium lidského chování. Předmětem veřejné zakázky (její příslušné části) je nákup: ad a. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie pro Stanici použitelnosti (audio vybavení, odbavovací pracoviště AV signálu, záznam AV signálu, zpracování AV záznamů (střižna), systém pro plánování, správu, provádění a vyhodnocování výzkumu); ad b. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a instalace … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AVT Group a.s. EduProduct s.r.o. Nowatron Elektronik, spol. s r.o.