Dodavatel: BBM spol. s r. o.

7 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel BBM spol. s r. o.

2023-03-15   Servisní podpora a udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému VŠCHT Praha (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v rámci servisní podpory a udržitelného rozvoje ekonomicko-provozního systému Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu a dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách. Technické podmínky jsou v podrobnostech popsány v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Vzor smluvních podmínek, a přílohami tohoto vzoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBM spol. s r. o.
2022-09-13   Servisní podpora a udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému (EPS) Univerzity Pardubice (Univerzita Pardubice)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v rámci servisní podpory a udržitelného rozvoje ekonomicko-provozního systému Univerzity Pardubice (dále jen „EPS“), a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBM spol. s r. o.
2022-05-06   Servis, údržba a rozvoj aplikačního software GINIS iFIS (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb servisu, údržby a rozvoje softwarového díla GINIS iFIS JU. Detailně je předmět plnění veřejné zakázky vymezen závazným vzorem Smlouvy a rozsahem funkcionalit. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBM spol. s r. o.
2022-04-22   Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému, který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb Zadavatele a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje dle podmínek smlouvy o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje, vč. zajištění služeb součinnosti při případném budoucím … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBM spol. s r. o.
2022-04-05   Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje II (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb Zadavatele dle podmínek smlouvy o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému (dále jen „Implementační smlouva“) a (ii) zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBM spol. s r. o.
2020-11-13   Udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému ČVUT v oblasti ekonomiky a spisové služby pro období 2021-2024 (České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum)
Poskytování služeb pro zajištění udržitelného rozvoje funkcionalit stávajícího aplikačního software pro podporu ekonomických a administrativních procesů ČVUT zahrnujících všechny fakulty a součásti. Rozsah funkcionalit poskytovaných ekonomicko-provozním systémem je předmětem specifikace zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBM spol. s r. o.
2012-04-04   Relační databázová služba pro projekt RIPO (Západočeská univerzita v Plzni)
Předmětem plnění zakázky je dodávka dalších licencí pro databázi Oracle. Licence musí být "Processor License Enterprise Edition" a jsou určené pro nový čtyřjádrový procesor Intel Xeon Series 56xx. Předmětem plnění zakázky je také podpora (support) licencí výrobcem SW na dobu 24 kalendářních měsíců na výše uvedené licence, včetně bezplatného nároku na update (maintenance). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BBM spol. s r. o.