Dodavatel: IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Jedna archivovaná veřejná zakázka

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

2023-03-08   NIS inventarizace GHG (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na stacionární zdroje. - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na mobilní zdroje. - spolupráci s hlavními sektorovými experty pro zpracování inventarizace emisí a propadů ze zemědělství a LULUCF na vypracování výstupů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Koneko marketing, spol. s r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.