Dodavatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

2023-03-08   NIS inventarizace GHG (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na stacionární zdroje. - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na mobilní zdroje. - spolupráci s hlavními sektorovými experty pro zpracování inventarizace emisí a propadů ze zemědělství a LULUCF na vypracování výstupů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Koneko marketing, spol. s r.o. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
2021-12-21   Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu na období 2022 - 2023 (Ministerstvo zemědělství)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „směrnice“) a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.