2023-06-08   Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb (Generální ředitelství cel)
(1) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování kompletních služeb souvisejících se servisem a opravami služebních vozidel zadavatele, která jsou dislokována na území České republiky v regionech Prahy a Středočeského kraje, tj. poskytování či zajištění: • kompletní servisní údržby, tj. pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem vozidla včetně zápisu do servisní knížky vozidla, • záručních a pozáručních oprav včetně dodání náhradních dílů (zejména opravy způsobené … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2023-05-24   Opravy a servis vozidel kategorie M1 a N1 - Regiony ČR - finanční leasing (FL) - FORD (Česká pošta, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy, servis a údržba vozidel M1 a N1 vozového parku ČP (vozidla značky FORD v pronájmu formou finančního leasingu) pro celou ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrotree s.r.o. LKQ CZ s.r.o.
2023-05-24   Rámcová dohoda – Mimozáruční a pozáruční servis vozidel značky Škoda a Volkswagen (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Účelem tohoto Zadávacího řízení je uzavření jedné (1) Rámcové dohody pro každou část této Veřejné zakázky, přičemž Rámcová dohoda bude vždy uzavřena s jedním (1) vybraným dodavatelem pro každou část této Veřejné zakázky na dobu dvou (2) let, a to dle § 134 ZZVZ Postupem bez obnovení soutěže. Zadavatel bude vyzývat vybraného dodavatele Rámcové dohody na základě Výzev k dílčímu plnění dle svých aktuálních potřeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2023-05-17   Opravy a servis vozidel kategorie M1 a N1 - Regiony ČR - finanční leasing (FL) (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy, servis a údržba vozidel M1 a N1 vozového parku zadavatele pořízeného formou finančního leasingu, a to pro jednotlivé regiony ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrotree s.r.o. LKQ CZ s.r.o. Temposervis CZ a.s.
2023-03-23   Pozáruční servis automobilů (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění komplexního pozáručního servisu včetně oprav a údržby automobilů spadajících do vozového parku zadavatele, umístěných na jeho pracovištích: a) Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, b) Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín c) Gorkého 56/6, Veveří, 602 00 Brno d) Pavlovova 1422/6, Předměstí, 586 02 Svitavy e) Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava f) Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc g) 4. května 287, 755 01 Vsetín Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o. Serv-All s.r.o.
2023-03-14   Opravy a servis vozidel kategorie M1 a N1 - Regiony ČR - majetek (Česká pošta, s.p.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy, servis a údržba vozidel M1 a N1 vozového parku zadavatele (vozidla ve vlastnictví zadavatele), a to pro jednotlivé regiony ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Auto GARAGE s.r.o. LKQ CZ s.r.o. Temposervis CZ a.s.
2023-02-08   Zajištění servisu a oprav osobních motorových vozidel KSÚS SK (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je Zajištění servisu a oprav osobních motorových vozidel KSÚS SK Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2022-11-11   Služby servisu a údržby vozidel pro Skupinu ČEZ (ČEZ, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozuschopnosti vozidel sloužících k přepravě zaměstnanců při provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem (dále také jen „vozidlo“), a to prostřednictvím poskytování služeb servisu a údržby vozidel po dobu jejich provozu (dále také jen „servisní služby“). Konkrétní rozsah požadovaných servisních služeb pro jednotlivé části veřejné zakázky je vymezen v části 3 zadávací dokumentace (návrhy smluv o poskytování servisních služeb a služeb údržby vozidel … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2022-10-17   Opravy a údržba vozidel ČRo, včetně souvisejících služeb (Český rozhlas)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování kompletních služeb souvisejících se servisem a opravami služebních vozidel zadavatele, která jsou dislokována na území celé České republiky, konkrétně se jedná převážně o vozidla Škoda, VW, Renault Master, Iveco nad 3,5 t a Volvo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2022-10-03   Rámcová dohoda na servisování osobních automobilů ŠKODA v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026 (ČEPRO, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytovaní služeb servisních a opravárenských činností na osobních automobilech zadavatele výrobce ŠKODA AUTO, a.s.: spočívajících v zejména v záručním a pozáručního servisu vozidel, včetně diagnostiky a odstraňování závad; v běžných a nálezových opravách, klempířských a lakýrnických pracích; odborných opravách elektrických zařízení vozidel; opravách vozidel po havárii; provádění pravidelných servisních prohlídek (technické údržby) podle předpisu výrobce; přípravách vozidel … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrotree s.r.o. Autocentrum Lukáš s.r.o. Autosalon HORA CZ a.s. CB Auto a.s. LKQ CZ s.r.o. Olfin Car s.r.o.
2022-07-18   VZ 90722 - Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Hyundai na 4 roky (Hlavní město Praha)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, dalších servisních úkonů a služeb na vozidlech tovární značky Hyundai (dále jen „předmět plnění“), ve prospěch Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na dopravu spojenou s poskytováním předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2021-12-01   Servis a opravy služebních dopravních prostředků (2022 - 2025) (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb motorových vozidel, které jsou ve vlastnictví Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agrotree s.r.o. DRUPOL autodružstvo LKQ CZ s.r.o. Pavel Škubník
2021-04-29   Pozáruční opravy vozidel ZZS JmK (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je provádění servisu vozidel zadavatele, čímž se rozumí tzv. intervalový servis a opravy, včetně pozáručních oprav, oprav po dopravních nehodách a provádění intervalových servisů vozidel evidovaných v majetku zadavatele. Součástí je rovněž dodávka originálních náhradních dílů určených pro vozidla zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2021-04-06   Servis osobních motorových vozidel ÚP ve Středočeském kraji 2 (Česká republika – Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb pro osobní motorová vozidla provozovaná provozní jednotkou zadavatele – Krajskou pobočkou v Příbrami. Servisní služby budou realizovány na základě rámcových dohod na poskytování servisních služeb uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ. Veřejné zakázky na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, přičemž podmínky plnění VZ jsou obsaženy v rámcové dohodě. Veřejná zakázka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o.
2021-01-06   Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim včetně souvisejících služeb (Generální ředitelství cel)
Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ, s.r.o.
2020-06-02   Servis osobních motorových vozidel ÚP ve Středočeském kraji (Česká Republika - Úřad práce ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb pro osobní motorová vozidla provozovaná provozní jednotkou zadavatele - Krajskou pobočkou v Příbrami. Servisní služby budou realizovány na základě rámcových dohod na poskytování servisních služeb uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ. Veřejné zakázky na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, přičemž podmínky plnění VZ jsou obsaženy v rámcové dohodě. Veřejná zakázka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LKQ CZ a.s. LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ, a.s.
2018-08-16   Výběr poskytovatele servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel ČRo (Český rozhlas)
Předmětem této veřejné zakázky je provádění komplexního záručního a pozáručního servisu, pneuservisu, údržby, oprav po dopravních nehodách a zajištění STK, včetně emisí vozidel v majetku Českého rozhlasu, a to na území celé České republiky. Záručním a pozáručním servisem jsou míněny zejména pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem na jednotlivé typy vozidel a všechny opravy dle potřeb vozového parku, případně nákup náhradních dílů zadavatelem na uvedená vozidla v kategoriích osobní automobily a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elit CZ, spol. s r.o. ELIT CZ, spol. s.r.o. LKQ CZ s.r.o.