2023-03-07   SKL RECYKLOSTAV s.r.o. 2 - Využití inovativní technologie (SKL RECYKLOSTAV s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2021-04-20   Technologie pro materiálové využití odpadů (Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o.)
Předmětem zakázky je dodávka mobilního drtiče dřevěné hmoty včetně potřebných dopravníků a násypek Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2018-12-20   Dodávka rychloběžného drtiče vč. odkoupení stávajícího stroje od zadavatele (Obec Radim)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového rychloběžného drtiče BIO materiálů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Tabulka technických parametrů. Splnění minimálních technických parametrů uvedených v tabulce doloží účastník vyplněním údajů. Součástí předmětu plnění je odkoupení stávajícího stroje od zadavatele – rychloběžný drtič Doppstadt AK 235. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2018-12-03   Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec (Agora, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec“ CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007773. Dodávky pro projekt jsou Mobilní hvězdicové síto se vzduchovým třídičem a Kolový nakladač s příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Liebherr-Stavební Stroje CZ, s.r.o. Malcom CZ s.r.o.
2017-10-04   Dodávka drtiče pro kompostování (Lesy hl. m. Prahy)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého rychloběžného drtiče pro kompostování v provedení a výbavě dle požadavků a specifikace zadavatele, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění. Jedná se o mechanizaci, která bude zajišťovat provoz nové kompostárny. Stroj je nutný pro zajištění kvalitní úpravy vstupního materiálu – homogenizace dřeva, listí, trávy, a pod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2017-08-03   Dodávka žacích strojů a mulčovačů (Vojenské lesy a statky ČR, s.p.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žacích strojů a mulčovačů (celkem 22 ks) pro potřeby organizačních jednotek zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tyto stroje v rámci ČR. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Agriimport Plzeň, s.r.o. Agrotrans Otice s.r.o. Agrozet České Budějovice, a.s. DFH s.r.o. Malcom CZ s.r.o. STROM PRAHA a.s.
2017-03-06   Dodávka nového pomaloběžného drtiče (Služby města Jihlavy s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového pomaloběžného drtiče. Pomaloběžný drtič musí být nový, vyráběný sériově továrním způsobem. Stroj nesmí být tzv. demo nebo repasovaný. Dále viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2016-05-02   Kompostárna bioodpadů – PALAStar spol. s r.o. – prosévací síto (PalaStar spol. s r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je nákup prosévacího síta do kompostárny (mobilního třídiče odpadů). Podrobný popis (technická specifikace) je uveden v příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2015-07-30   Zařízení na zpracování objemného odpadu (Dobrovolný svazek obcí Dobrá Voda)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomaloběžného drtiče s magnetickým separátorem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2015-06-10   Dodávka strojů – bubnového třídiče a pomaloběžného drtiče vč. odkoupení stávajícího stroje od zadavatele (Obec Radim)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů a to bubnového třídiče a pomaloběžného drtiče vč. odkoupení stávajícího stroje od zadavatele – rotačního třídiče Pezzolato. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o.
2014-10-21   Nákup zemědělské techniky 2014 (2) (Povodí Vltavy, státní podnik)
Dodávka zemědělské techniky (celkem 4 kusy) v rozsahu 2 malotraktory a 2 sekací traktory, vše včetně požadované výbavy a příslušenství, předvedení a vyzkoušení. Zemědělská technika musí být nová, plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice pro její řádné provozování a užívání v České republice. Veřejná zakázka je rozdělena na části, a to na: — část 1 – dodávka 2 malotraktorů, — část 2 – dodávka 2 sekacích traktorů. Dodavatel má … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Malcom CZ s.r.o. MB – SVING s.r.o.