Dodavatel: Mark2 Corporation Czech a.s.

10 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Mark2 Corporation Czech a.s.

2023-03-13   Ostraha objektů PřF UK (Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta)
Ostraha s osobní přítomností pro objekty PřF UK Albertov 6, Viničná 7. Dále ostraha formou pochůzek pro objekty PřF UK Hlavova 8, Horská 3, Viničná 5, Benátská 2 a 4, Na Slupi 16 a areál Botanické zahrady na adrese Na Slupi 16. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s. Mark2 Corporation Logistic s.r.o.
2022-09-26   Analytická nadstavba kamerového systému (Metropolnet, a.s.)
V rámci intravilánu města Ústí nad Labem bylo vytipováno 23 míst pro umístění nových bezpečnostních kamer, které budou připojeny prostřednictvím 5G signálu. Instalováno bude min. 15 kusů nových kamerových bodů. Bude se jednat o plně digitální řešení kamerového systému. Signál 5G z jednotlivých kamer bude přenášen na operační středisko Městské policie Ústí nad Labem. Samotný přenos signálu 5G je řešen samostatnou zakázkou. V rámci dodávky kamer bude dodán a instalován i systém pro detekci a vyhodnocování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s. VDT Technology a.s.
2022-09-06   Provision of Guarding and Front Desk Services to EUSPA (European Union Agency for the Space Programme (EUSPA))
The objective of this tender is to establish two framework contracts for the provision of guarding and front desks services to EUSPA. Taking into account the different nature and objectives of the activities to be performed, the procurement procedure is divided in two lots as follows: — lot 1: provision of guarding services to EUSPA, — lot 2: provision of front desk services to EUSPA. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ABAS IPS Management s.r.o. Mark2 Corporation Czech a.s.
2022-05-16   Úklidové služby EVD (ČEZ, a. s.)
Poskytování úklidových a souvisejících služeb dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s. Mark2 Corporation Logistic s.r.o. Trekvila s.r.o.
2022-01-26   Zajištění bezpečnostních služeb fyzické ostrahy a služeb souvisejících (České dráhy, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ochrany života a zdraví osob v souvislosti s provozováním železniční dopravy a zajištění ochrany majetku zadavatele. V rámci zajištění předmětu veřejné zakázky budou poskytovány bezpečnostní služby vedoucí k ochraně majetku zadavatele, jakož i k ochraně života, zdraví a majetku zaměstnanců zadavatele, cestujících i třetích osob, které se vyskytují ve střežených stacionárních objektech zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s. Mark2 Corporation Logistic s.r.o.
2021-12-17   Zajištění strážní služby na ÚRAO Dukovany (Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výkonu strážní služby a fyzické ostrahy JZ ÚRAO Dukovany. Povinností zadavatele je zajistit zabezpečení jaderného zařízení ÚRAO Dukovany dle zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu. ÚRAO Dukovany je jaderné zařízení, pracoviště IV. kategorie. Objekt ÚRAO Dukovany je umístěn uvnitř střeženého prostoru Jaderné elektrárny … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s. Mark2 Corporation Solution s.r.o.
2020-01-28   Zajištění strážní služby na ÚRAO Dukovany (Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů)
Předmětem VZ je zajištění výkonu strážní služby a fyzické ostrahy JZ ÚRAO Dukovany. Dodavatel služby je povinen garantovat plnění těchto požadavků: a) zajistit nepřetržitý výkon pracovníků ostrahy v režimu 24/365; b) zajištění zastupitelnosti jednotlivých pracovníků dodavatele; c) plánovat služby a operativně řídit pracovníky ostrahy; d) udržovat a kontrolovat kvalifikaci a schopnosti pracovníků dodavatele pro udržení sjednané úrovně služeb; e) zajistit vlastní jednotnou výstroj všech bezpečnostních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s. Mark2 Corporation Solution s.r.o.
2018-01-16   Zajištění služeb správy, ostrahy a úklidu (Obecní dům, a.s.)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění správy, ostrahy a úklidu budovy Obecního domu v Praze 1. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s.
2012-10-15   Úklidové a bezpečnostní služby pro Obecní dům v Praze (Obecní dům, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výběr poskytovatele úklidových a bezpečnostních služeb pro Obecní dům v Praze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mark2 Corporation Czech a.s.