Dodavatel: Messer Technogas s.r.o.

18 archivované veřejné zakázky

Messer Technogas s.r.o. byla v minulosti dodavatelem chemické výrobky, plynyprůmyslové plyny.

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Messer Technogas s.r.o.

2023-03-16   Dodávky technických a speciálních plynů pro ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku technických a speciálních plynů, kterou bude zajišťováno pro zadavatele na období 2 let a dle jeho provozních potřeb, pravidelné dodávání technických a speciálních plynů, pronájem obalů a jejich následný odvoz a svoz na vymezená místa plnění. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je obsažena v Příloze č. 1 a příloze č. 10 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2023-03-03   PřF UP - dodávky kapalného dusíku 2023-2025 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně nájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci kapalného dusíku, plnícího potrubí, armatur a telemetrie, součástí je i doprava na místo plnění dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby výzkumné činnosti na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro objekt Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2023-02-08   Dodávka medicinálních, technických a speciálních plynů pro FNKV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně dodávek kapalného kyslíku dle jednotlivých objednávek zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2022-12-08   UPOL - Dodávka kapalného helia 2023 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kapalného helia dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby vybraných pracovišť Univerzity Palackého v Olomouci. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2022-08-09   DODÁVKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU - MEDICINÁLNÍHO KYSLÍKU PLYNNÉHO, VČETNĚ NÁJMU TLAKOVÝCH LAHVÍ (Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to 2 litrových lahví odlehčených s integrovaným ventilem, 2 litrových ocelových lahví bez integrovaného ventilu, 5 litrových tlakových lahví odlehčených bez integrovaného ventilu a 10 litrových tlakových lahví s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce předmětu plnění do jednotlivých míst plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2022-05-27   RCX2204 Dodávky kapalného dusíku a související nájem technických zařízení pro Recetox (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku pro potřebu centra Recetox Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, a to na základě aktuálních potřeb a současně dodávka, montáž, zprovoznění a následný nájem technologie sloužících pro uskladnění a distribuci dusíku včetně souvisejících služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2021-11-25   Medicinální a technické plyny II. 2021 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a pronájem obalů a dalšího příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2021-11-25   Medicinální a technické plyny I. 2021 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky medicinálních a technických plynů a zároveň pronájem obalů a HW pro snímání čárových kódů a užívání webové aplikace pro sledování obalů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2021-08-02   Regulační plynová technika pro místnost 424 včetně instalace a revize v ÚJF Řež (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění je: kompletní instalace rozvodů laboratorních plynů v nově vznikající laboratoři v ÚJF Řež (místnost 424), tj. dopravy a dodávky materiálu, montáže potrubních rozvodů (včetně přemostění místnosti žlabem) a regulační techniky, profuků potrubí, tlakových zkoušek a revize dle norem ČSN. Předmět plnění dále tvoří: a) protokolární předání zařízení do provozu uživateli, b) zajištění a předání technické dokumentace k provozu rozvodů laboratorních plynů, zejména návodu na provoz a údržbu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2020-07-13   Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o. Messer Technogas, s.r.o.
2020-06-11   Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého dusíku a suchého ledu pro FLD ČZU. Na předmět plnění bude uzavřena rámcová smlouva s jedním účastníkem dle § 131 zákona, a to na dobu 48 měsíců. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o. Messer Technogas, s.r.o.
2019-04-24   Medicinální a technické plyny 2019 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lékařských a průmyslových plynů v tlakových lahvích a pronájem tlakových lahví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2019-04-23   RCPTM/2019 – Dodávka kapalného helia (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 300 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2018-09-18   PřF UP – dodávky kapalného dusíku (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je dodávka kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně pronájem technických zařízení sloužících pro uskladnění a distribuci kapalného dusíku, plnícího potrubí, armatur a telemetrie, součástí je i doprava na místo plnění dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené níže, pro potřeby výzkumné činnosti na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci pro objekt 17. listopadu 12 – areál Envelopa a pro objekty umístěné v areálu Holice – Šlechtitelů 27. Součástí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2016-03-07   Dodávka mediciálních a ostatních plynů pro Ústav pro péči o matku a dítě (Ústav pro péči o matku a dítě)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mediciálních a ostatních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.
2015-11-02   Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016 (Český hydrometeorologický ústav)
Předmětem zakázky je zajištění dodávek technických a speciálních plynů pro potřeby Státní sítě imisního monitoringu pro pracoviště ČHMÚ tj. zajištění postupného dodáván potřebných plynů dle aktuálních provozních požadavků zadavatele, a to na základě uzavřené rámcové smlouvy dle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ s jedním dodavatelem na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o. Messer Technogas, s.r.o.
2014-07-17   Medicinální a technické plyny (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lékařských a průmyslových plynů v tlakových lahvích a pronájem tlakových lahví. Druh plynu, jejich skladba a předpokládaný roční objem i předpokládaný objem dodávky za dobu plnění předmětné zakázky je specifikován v příloze č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o.