Veřejné zakázky: Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace

2022-08-24   Dodávka zdravotnických prostředků I. 2022 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Getinge Czech Republic, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-04-26   ÚPMD Praha - Stavební úpravy gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je stavební a technologická rekonstrukce stávajícího gynekologicko-porodnického oddělení G2, pediatrického oddělení NEO JIP a dospávacího pokoje a uvedení oddělení do stavu odpovídajícímu současným trendům a požadavkům na poskytovaní zdravotní péče. Zobrazit zadávací řízení »
2021-04-23   Dodávky humánních léčivých přípravků IX (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2021-03-08   ÚPMD Praha - Zajištění odvozu ostatního odpadu III (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v pravidelném odvozu ostatního odpadu (komunálního apod.) a zneškodnění odpadu dle katalogových čísel uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů v platném znění a obecně závazných právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pražské služby, a.s.
2020-12-31   Dodávka integrační platformy (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nástrojů, které umožní konsolidaci a sdílení základního kmenu dat subjektů údajů (pacientů), zdravotnických informací a dokumentace, příprava komunikačních rozhraní k digitálním službám, které jsou, případně budou, součástí digitalizace zdravotnického systému a státní správy a implementace rozhraní k existujícím systémům umožňujících bezpečnou výměnu či sdílení zdravotnických dat a dokumentace mezi zadavatelem a ostatními poskytovateli zdravotních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ICZ a.s.
2020-11-25   ÚPMD Praha - Zajištění odvozu komunálního odpadu a zajištění odvozu a zneškodnění nemocničního odpadu (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
2.1. Veřejná zakázka spočívá v pravidelném odvozu a zneškodnění odpadu katalogových čísel uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění a obecně závazných právních předpisů a to zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláška č.94/2016 Sb. o hodnocení … Zobrazit zadávací řízení »
2020-09-18   Dodávky humánních léčivých přípravků pro UHKT IV (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare, s.r.o. Amgen s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical, s.r.o. Gilead Sciences s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2020-07-13   Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 2020 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Messer Technogas s.r.o. Messer Technogas, s.r.o.
2020-06-12   Dodávka ICT infrastruktury II (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zboží uvedeného v bodě 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gating Services, a.s.
2020-04-22   Dodávky humánních léčivých přípravků pro UHKT II (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi, s.r.o. ViaPharma, s.r.o.
2020-04-20   Dodávka SW části I. - modernizace laboratorního informačního systému II (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce laboratorního informačního systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Steiner, s.r.o.
2020-03-26   Dodávky humánních léčivých přípravků pro UHKT I (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o. Janssen-Cilag, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o. ViaPharma, s.r.o.
2020-03-25   Dodávka diagnostických souprav pro laboratorní vyšetření a materiálně technické zajištění laboratorních vyšetření IX (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky diagnostických souprav vč. systémových roztoků a kalibrátorů, jejich bezplatná výpůjčka a servis k tomu potřebných technologií. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio-rad, spol. s.r.o. Medista, spol. s.r.o.
2019-10-17   Dodávky humánních léčivých přípravků VII (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2019-09-16   Dodávka ICT infrastruktury I (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zboží uvedeného v bodě 2.3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gerkin, s.r.o. UNIS COMPUTERS, a.s.
2019-08-14   Dodávky humánních léčivých přípravků VI (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Shire Czech, s.r.o. ViaPharma, s.r.o.
2019-07-19   Dodávka plynného analgetika pro ÚPMD (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky plynného analgetika ve vratných odlehčených tlakových lahvích, včetně veškerého příslušenství a spotřebního materiálu souvisejícího s dávkováním zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linde Gas a.s Linde Gas a.s. Linde Gas, a.s.
2019-07-09   Dodávka jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic 2019 (Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic v bodě 2.3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hartmann-Rico, a.s. Vulkan – Medical, a.s.