Veřejné zakázky: Univerzita Palackého v Olomouci

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Univerzita Palackého v Olomouci

2024-01-25   FF/UPOL – Multifunkční tiskárny (Univerzita Palackého v Olomouci)
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou samostatně specifikovány v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění obou částí veřejné zakázky je dodávka tiskáren a multifunkčních zařízení, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace, která tvoří současně … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-24   PřF/UPOL – 3D SLA tiskárna II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přesné 3D tiskárny využívající technologie stereolitografie (SLA), technologie laser-SLA použitá v tomto zařízení umožňuje tisknout jemné mikrostruktury. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   CMTF/UPOL – přístroj biofeedback (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje biofeedback s příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-19   FoS/UPOL – A combined equipment for the development of electronics for analytical applications II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sdruženého zařízení pro vývoj elektroniky pro analytické aplikace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   LF/UPOL/ÚMTM - Hypoxická jednotka pro kultivaci buněk II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hypoxické jednotky pro kultivaci buněk. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-15   EES Licence Microsoft pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 2024-2027 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování podlicencí k software společnosti Microsoft (dále jen „Licence“): 1.Kód 2.Položka 3. Množství AAD-38391 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 3643 AAD-38400 M365 EDU A5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 2 NK5-00001 PwrBIProforEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 25 Licence budou poskytnuty prostřednictvím a za podmínek rámcové smlouvy Microsoft Campus and School Agreement a prováděcí smlouvy Enrollment for Education Solutions (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   CATRIN/UPOL – Úklidové služby 2024 – 2026 (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění úklidových služeb k zajištění čistoty a dodržování hygienických a jiných souvisejících obecně platných závazných právních předpisů v prostorách vysokoškolského ústavu CATRIN Univerzity Palackého v Olomouci, a to v rozsahu, četnosti, kvalitě a za podmínek stanovených v příloze č. 4 a 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-19   FoS/UPOL – Benchtop X-band EPR spectrometer with accessories (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu stolního X-pásmového EPR spektrometru s příslušenstvím. Kromě samotné dodávky je předmětem veřejné zakázky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-18   PřF/UPOL – Iontový chromatograf (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu plně funkčního iontového chromatografu, umožňujícího citlivou analýzu, vhodného pro stanovení látek iontového i polárního charakteru, vybaveného chromatografickým čerpadlem, nástřikovým zařízením, aniontovým supresorem, ochrannými a analytickými kolonami pro analýzu kationtů a aniontů, citlivým vodivostním detektorem, datastanicí s monitorem a softwarem umožňujícím ovládání přístroje, sběr a zpracování dat v režimu správné výrobní/laboratorní praxe. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-12   LF/UPOL – Systém pro analýzu genetických markerů pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu systému pro analýzu genetických markerů pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-12   PřF/UPOL – Mnohakanálový časově digitální převodník s vysokým rozlišením (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu časově digitálního převodníku umožňujícího přesnou časovou synchronizaci mezi jednotlivými částmi fotonických experimentů, vyčítání z pokročilých optických detektorů s vysokým časovým rozlišením a časově rozlišenou detekci slabých optických signálů. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-06   PřF/UPOL – Systém na současné měření chlorofylové fluorescence a redoxních změn P700, plastocyaninu a ferredoxinu in vivo (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu systému na současné měření chlorofylové fluorescence a redoxních změn P700, plastocyaninu a ferredoxinu in vivo. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   FoS/UPOL – A combined equipment for the development of electronics for analytical applications (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sdruženého zařízení pro vývoj elektroniky pro analytické aplikace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-04   PřF/UPOL – Rotační vakuová odparka s příslušenstvím (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu rotační vakuové odparky s příslušenstvím určené k vakuovému odpařování rozpouštědel z reakčních směsí a jednotlivých frakcí po čištění organických sloučenin. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-23   LF/UPOL – dodávka kapalného CO2 (2024 – 2025) II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 45 000 kg kapalného oxidu uhličitého o čistotě minimálně 3.0 a současně nájem zásobníku kapalného oxidu uhličitého včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné technické specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby objektu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   FoS/UPOL – microfluidic pump kit (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu sady mikrofluidních čerpadel umožňujících bezpulzní dodávku mikromnožství kapaliny s přesným řízením průtoku. Kromě samotné dodávky je předmětem veřejné zakázky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2023-11-20   CATRIN/UPOL – flash chromatografie (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř identických kusů flash chromatografu včetně čerpadla, UV detektoru a systému sběru frakcí. Kromě samotné dodávky je předmětem veřejné zakázky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DONAU LAB, s.r.o.
2023-11-20   LF/UPOL/ÚMTM - Hypoxická jednotka pro kultivaci buněk (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hypoxické jednotky pro kultivaci buněk. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-20   CATRIN/UPOL – mikrovlnný reaktor (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou identických kusů mikrovlnného reaktoru pro organickou syntézu s autosamplerem. Kromě samotné dodávky je předmětem veřejné zakázky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AMEDIS, spol. s r.o.
2023-11-16   PřF/UPOL – Elektrochemický analyzátor (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu zařízení sestávajícího z potenciostatu/galvanostatu, bipotenciostatu a datastanice umožňujícího realizovat všechny typy elektrochemických měření, včetně práce se dvěma polarizovatelnými elektrodami a dovoluje komplexní studium redoxních vlastností látek. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Metrohm Česká republika s.r.o.
2023-11-16   PřF/UPOL – 3D SLA tiskárna (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přesné 3D tiskárny využívající technologie stereolitografie (SLA), technologie laser-SLA použitá v tomto zařízení umožňuje tisknout jemné mikrostruktury. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   PřF/UPOL – Zařízení pro horkou extrakci (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu zařízení pro horkou extrakci dle Randallovy metody. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-13   PřF/UPOL – Stereomikroskop s kamerou (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu kompaktního stereomikroskopu s kamerou pro pozorování dějů na sub-buněčné úrovni. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-11-13   LF/UPOL – Plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrem (GC-MS) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu plynového chromatografu s hmotnostním spektrometrem (GC-MS). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-11-10   PřF/UPOL – Průtokový cytometr (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu průtokového cytometru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-08   LF/UPOL – Myčka chovných nádob a láhví (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu myčky chovných nádob a láhví pro Centrum pro práci s laboratorními zvířaty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o.
2023-11-08   PřF/UPOL – Dusíkový koncentrátor (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu dusíkového koncentrátoru včetně příslušenství, pro přípravu a zakoncentrování vzorků pro následné LC-MS analýzy, který je nezbytný pro stanovení nízkomolekulárních látek, které jsou volatilní a nelze je odpařovat za normálních podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Technoprocur CZ, spol. s r.o.
2023-11-08   PřF/UPOL – Chlazená stolní centrifuga s vyměnitelnými rotory (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu chlazené stolní centrifugy s vyměnitelnými rotory. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2023-11-08   PřF/UPOL – stolní konfokální mikroskop (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu stolního konfokálního mikroskopu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OptiXs, s.r.o.
2023-11-08   PřF/UPOL – Spektrofotometr UV/VIS včetně semi-mikrokyvet (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu UV-VIS spektrofotometru včetně příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: O.K. Servis BioPro, s.r.o.
2023-11-08   PřF/UPOL – Konferenční systémy (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka konferenčních systémů do dvou místností Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, s primárním účelem záznamu lokální přednášky a její uložení na stávajícím úložišti a sekundárním účelem pořádání vzdálené přednášky a její uložení na stávajícím úložišti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Vahal, s.r.o.
2023-11-07   CMTF/UPOL – Multifunkční zařízení (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů multifunkčních zařízení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Elast Active s.r.o.
2023-11-03   LF/UPOL/ÚMTM – Rukavicové boxy II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 identických kusů rukavicových boxů - mikrobiologické bezpečnostní komory třídy III určené pro manipulaci s nebezpečným biologickým materiálem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o.
2023-10-31   PřF/UPOL – Vysokoúčinný kapalinový chromatograf (HPLC) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu vysokoúčinného kapalinového chromatografu (HPLC) včetně příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-09-21   LF/UPOL/ÚMTM – povrchová plasmonová resonance (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro měření povrchové plasmonové rezonance za účelem analýzy různých typů látek a jejich interakcí, jako jsou například protein-proteinové interakce. Zařízení musí umožňovat stanovit interakční, asociační a disociační konstanty pro řadu biomolekul jako jsou např. DNA, proteiny, membránové receptory nebo peptidy, a to interakce ve smyslu antigen-protilátka, oligonukleotid-DNA nebo RNA, případně polysacharidy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bruker s.r.o.
2023-09-19   LF/UPOL – dodávka kapalného dusíku (2024 – 2025) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 500 000 kg kapalného dusíku o čistotě minimálně 5.0 a současně nájem zásobníků kapalného dusíku včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné technické specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby objektů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SIAD Czech spol. s r.o.
2023-09-19   LF/UPOL – dodávka kapalného CO2 (2024 – 2025) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 45 000 kg kapalného oxidu uhličitého o čistotě minimálně 3.0 a současně nájem zásobníku kapalného oxidu uhličitého včetně plnícího potrubí, armatur a telemetrie dle podrobné technické specifikace předmětu plnění uvedené v zadávací dokumentaci, pro potřeby objektu Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-14   Upgrade serverových prvků společného housingu ERP SAP (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarových IT komponent - 2 identických ks serverů - pro rozšíření stávající hardwarové infrastruktury pro provoz společného housingu ERP SAP R3 pěti veřejných vysokých škol – Univerzity Palackého v Olomouci, Janáčkovy akademie múzických umění, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Axians Czech Republic s.r.o.
2023-09-05   LF/UPOL/ÚMTM – elektronový mikroskop pro zobrazování biologických vzorků (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektronového mikroskopu pro zobrazování biologických vzorků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o.
2023-08-31   LF/UPOL/ÚMTM – Obnova zařízení zvěřince II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy přístrojů, zařízení a vybavení pro obnovu zařízení zvěřince Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, uvedení do provozu, validace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-08-30   LF/UPOL/ÚMTM – Rukavicové boxy (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 identických kusů rukavicových boxů - mikrobiologické bezpečnostní komory třídy III určené pro manipulaci s nebezpečným biologickým materiálem. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-11   PřF/UPOL - Novostavba objektu F1 (Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice) - zpracování projektové dokumentace, vč.... (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - zpracování studie nového dispozičního uspořádání, - vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), - výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nutných pro provedení stavby, - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, - vypracování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atelier 99 s.r.o.
2023-08-09   LF/UPOL/ÚMTM – Sestava HPLC a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s velmi vysokým rozlišením a přesným určením hmotnosti na bázi hybridního systému s kvadrupólem a ultra-vysokorozlišujícím analyzátorem pro široké spektrum kvalitativních a kvantitativních analýz z oblasti metabolomických/lipidomických a proteomických aplikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Pragolab s.r.o.
2023-08-07   CVT/UPOL/NPO - Povýšení stávající výpočetní farmy pro SQL databáze studijních informačních systémů (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fault – tolerant serverů pro rozšíření stávajícího systému SQL serverů studijních informačních systémů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-07-13   LF/UPOL/ÚMTM – Automatizovaná SPE (solid phase extraction)stanice s MS/MS analyzátorem (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks automatizované SPE (solid phase extraction) stanice s MS/MS analyzátorem včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o.
2023-05-09   LF/UPOL/ÚMTM – zobrazovací zařízení SPECT/CT (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zobrazovacího zařízení SPECT/CT určeného pro malá laboratorní zvířata. Zobrazovací zařízení musí být založeno na kombinaci funkčního (reprezentované jednofotonovou emisní výpočetní tomografií (SPECT)) a anatomického (výpočetní tomografií (CT)) zobrazování určeného pro malá laboratorní zvířata (myši a potkany). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bank.SYS s.r.o.
2023-05-09   LF/UPOL – mikrofluidní systém pro ultra-rychlou detekci (POC) (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikrofluidního systému pro ultra-rychlou detekci (POC) včetně řídící jednotky a ovládacího a vyhodnocovacího software. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Institute of Applied Biotechnologies a.s.
2023-04-13   FF/UPOL/NPO – 10 GB páteřní ethernet síťový přepínač (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 GB páteřního ethernet síťového přepínače pro zajištění stabilního datového propojení a zaokruhování vnitřní sítě Zadavatele, propojení datových a zálohovacích serverů ze dvou lokalit pro Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s.
2023-03-24   CVT/UPOL/NPO - Navýšení kapacity legitimního provozu IDP/DDOS brány (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity legitimního provozu včetně zajištění sjednocení servisní podpory pro stávající bezpečnostní IDP/DDOS bránu pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VUMS DataCom, spol. s r.o.
2023-03-24   Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci - projektová dokumentace vč. projektu interiéru a autorský dozor (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, - vypracování projektu interiérového vybavení stavby, - spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a při zadávacím řízení na dodavatele interiérového vybavení, - výkon autorského dozoru při realizaci stavby (předpokládaná lhůta výstavby 24 měsíců), a to vše podle podmínek zadávací dokumentace a jejích příloh pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: F.E.D. s.r.o.