Dodavatel: Miroslava Slepičková

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Miroslava Slepičková

2023-03-17   MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ 2023-2027 - OBVOD I.B (Město Mariánské Lázně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba prvků ploch městské zeleně obvodu I.B v Mariánských Lázních. Plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků, 2. údržbu letničkových záhonů, 3. údržbu trvalkových rabat, 4. údržbu keřových porostů, 5. údržbu živých plotů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Miroslava Slepičková
2018-02-13   Mariánské Lázně – údržba městské zeleně (Město Mariánské Lázně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba prvků ploch městské zeleně obvodů I.A a I.B. v Mariánských Lázních. Veřejná zakázka zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků, 2. údržbu letničkových záhonů, 3. údržbu trvalkových rabat, 4. údržbu keřových porostů, 5. údržbu živých plotů. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ na 2 (dvě) části. Více Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Miroslava Slepičková Zahradní a parková, spol. s.r.o.
2013-07-29   Revitalizace lesoparku a environmentální stezka (OŘ/1/2013/OKST) (Město Horní Slavkov)
Předmětem veřejné zakázky je tvorba environmentálních krajinných prvků, arboristické úpravy stávajících dřevin a výsadba nových dřevin a trávníků, vybudování vodopropustných cest a dodávky drobného mobiliáře. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Miroslava Slepičková