Dodavatel: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

2 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

2023-05-03   Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je: - vypracování návrhu díla; - vypracování projektové dokumentace: „Nemocnice Pelhřimov – Rekonstrukce stravovacího provozu“ v rozsahu standardu projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých etapách dle schváleného postupu realizace; - vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
2023-03-08   Transformace Domova Černovice - Lidmaň III. - KNL Gabrielka - projektová dokumentace (Kraj Vysočina)
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro odstranění stavby, společné projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projektová dokumentace pro provedení stavby včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a autorský dozor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Související vyhledávání 🔍